Seal 2

Vaativien vuorovaikutustaitojen jatkokoulutus

10

Kuukautta

7

päivää

Syvä-

oppimista

6

verkkoluentoa

1

päättötyö

Digi-

ympäristön tuki

SEAL-Vaativien vuorovaikutustaitojen jatkokoulutus

Koulutus on tarkoitettu kaikille SEAL - Vaativien vuorovaikutustaitojen koulutuksen käyneille

Jatkokoulutuksessa syvennämme ensimmäisen tason teemoja psykologisesta turvallisuudesta, tunnesäätelystä ja tasapainoisten rajojen merkityksestä. Avaamme yksilökohtaamisiin liittyvien teemojen lisäksi ryhmäilmiöihin liittyviä aihealueita. 

Kokemuksellinen oppiminen on tehokasta. Se tuo etätyöskentelyn rinnalle järeän vipuvarren.  Oppiminen perustuu oman prosessin, ryhmän tuen ja teoreettisen tiedon vuoropuheluun. Tieto ei jää irralliseksi, vaan välitön omakohtainen kokemus luo perustan syvemmälle oppimiselle.

Pohdiskeleva havainnointi yhdessä ryhmän kanssa korostaa ilmiön eri näkökulmien hahmottamista. Teoriat jäsentävät ja auttavat opitun testaamista, soveltamista sekä viemistä muille elämänalueille.

Koulutuksen sisällöt

Katso video

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät psykologian, vuorovaikutuksen teorian sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen​

Hyödynnämme koulutuksessa mahdollisimman tehokkaasti digiympäristöjen tuomat mahdollisuudet kokemukselliseen oppimiseen yhdessä ryhmän kanssa.  

Koulutus pitää sisällään 6 lähiopetuspäivää sekä loppuseminaarin. Teorialuennot, välitehtävät ja muu koulutusmateriaali löytyy suljetusta nettiryhmästä.  Hevosavusteinen työ tehostaa oppimista. Koulutukseen sisältyy päättötyö, joka on samalla lopputentti.

Saat kaikki koulutukseen sisältyvät teoriat myös digimuodossa, jolloin pääset tutustumaan joustavasti koulutuksen teoriasisältöihin. 

Seuraava SEAL 2 alkaa loppukeväästä 2022. 

Koulutus toteutetaan Loviisassa (Lapinkyläntie 643, Skinnarby). 

Koulutus ei sisällä majoituksia. Jos tarvitset majoitusta, ota meihin yhteyttä.  Ota koulutuspäiviin mukaan omaan ruokavalioosi sopivat eväät. Tarjoamme kahvit ja teen. 

Metodimme rakentuu kolmitasoiselle oppimisteorialle. Ihmisten käsittelee kaikkea tietoa ja kokemuksiaan kolmella tasolla: älyllisellä tasolla, tunnetasolla ja kehollisella tasolla. Olemme luoneet metodin, jossa tavoitteena on kokonaisvaltainen oppiminen kaikilla tasoilla. 

Kaikki koulutuksen teoreettiset sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon.  Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille. Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä.

Missionamme on tarjota sekä teoreettista kaikupohjaa että psykologisesti turvallinen tila niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta voimme kasvaa niin ammattilaisina kuin ihmisinä.  

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevosavusteisuus tehostaa oppimista. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida vuorovaikutuksen dynamiikkaa tässä ja nyt. 

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

Koulutuksen hinta on 1890€  + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään,  välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin. Teoriaosuudet jäävät videomuodossa sinulle myös koulutuksen jälkeen. 

asiakkailtamme

Valmentajat

Henriika Maikku

Olen kokenut psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), valmentaja ja kouluttaja. Minulla on organisaatio-osaaminen työyhteisöjen valmentajana. Erityisosaamisaleuitani ovat työ- ja yksilöpsykologia, muutosvalmentaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden systeeminen ymmärtäminen.

Olen valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Minulla on n. 40 vuoden kokemus hektisestä hotelli- ja ravintola-alasta. Opiskelin Suomessa mm. ent. ravintolaopisto ja Sveitsin kuuluisassa Hotelfachschule Montanassa sekä työskentelin kokkina ja keittiöpäällikkönä useissa alan huippuravintoloissa. Ravintola-alan esimiehenä, yrittäjänä, suunnittelijana sekä kouluttajana olen toiminut vuodesta 1986.

Hevosten kanssa olen ollut koko ikäni ja niiden sekä ihmisille hevostaidon opettamisesta minulla on kokemusta lähes 40-vuoden ajalta. Vuosien varrella olen kehittänyt EKD Hevostaito -metodin, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Hae mukaan

Niinimäentie 322, Läyliäinen

Henriika 040 4168409

Esa 045 3290651