Seal 1

Vaativien vuorovaikutustaitojen koulutus

6

Kuukautta

7

päivää

Syvä-

oppimista

13

verkkoluentoa

1

päättötyö

Digi-

ympäristön tuki

Koulutus tarjoaa syvällisen osaamisen ihmisten väliseen kanssakäymiseen, kohtaamistyöhön ja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) –Vuorovaikutuskoulutus on uusimuotoinen täydennyskoulutus, joka on suunnattu vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille.

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta. Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Koulutus ei vaadi aiempaa hevoskokemusta. 

Koulutus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat valmiudet mukauttaa oppimasi taidot ja koulutuksen sisällöt nyt käyttämääsi työtapaan ja taustateoriaan. 

Koulutuksen sisällöt

miksi hevoset ovat mukana koulutuksessa

Hevoset ovat mukana koulutuksessa tehostamassa oppimista. 

Ne tekevät näkyväksi niin voimavaramme kuin kasvunpaikkammekin. Ne auttavat käsittelemään haastaviakin teemoja ja auttavat syventämään kokemuksen kautta tulevaa ymmärrystä.

Työskentely hevosten kanssa on aina kehollista ja vuorovaikutuksellista. Hevosavusteisuus tarjoaa oppimisympäristön, jossa kehollinen elossaolevuus, hengityksen liike, tunnesävyt ja toiminnallisuus muodostavat sekä haavoittuvuutta, mutta myös uuden oppimista ja laajentumista esiin kutsuvan tilan.

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Hevosten ilmentämä viestit turvallisuudesta, säikähdyksistä, epäilyksistä, uteliaisuudesta yhteyteen, hellyyden osoituksista ja halusta irrottautua ihmiskontaktista ovat olennainen osa hevosavusteista koulutusta ja sen kokonaisuutta.

Hevosavusteisen vuorovaikutusvalmennuksen kouluttaja Esa Korhonen

Kenelle koulutus sopii

Pedagogisella, terapeuttisella ja hoitoalalla työskenteleville, jossa vuorovaikutuksen laatu on keskeinen osa työn tulosta.

Työhyvinvoinnin asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle, joilla on merkittävä rooli auttaa työyhteisöä voimaan hyvin.

Tiiminvetäjälle tai esimiehelle, joka haluaa tukea ja haastaa ryhmänsä antamaan parhaan mahdollisen panoksen yhteiseen projektiin.

Yrittäjälle, jonka yrityksen tulos on kiinni henkilöstön panostuksesta.

Katso video

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät psykologian, vuorovaikutuksen teorian sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen​

Hyödynnämme koulutuksessa teoreettista tietoa, kokemuksellista oppimista sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on eheä, monitasoinen ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. 

Koulutus pitää sisällään 6 lähiopetuspäivää sekä loppuseminaarin. Tärkeimmät teorialuennot, välitehtävät ja muut koulutusmateriaalit löytyvät digimuotoisina suljetusta nettiryhmästä.  Hevosavusteinen työ tehostaa oppimista. Koulutukseen sisältyy päättötyö, joka on samalla lopputentti.

to ja pe 3.2.-4.2.2022 klo 10-17
to ja pe 31.3.-1.4.2022 klo 10-17
to ja pe 26.5.-27.5.2022 klo 10-17

Loppuseminaari
pe 17.6.2022 

Koulutus toteutetaan Loviisassa (Lapinkyläntie 643, Skinnarby). 

Koulutus ei sisällä majoituksia. Jos tarvitset majoitusta, ota meihin yhteyttä.  Ota koulutuspäiviin mukaan omaan ruokavalioosi sopivat eväät. Tarjoamme kahvit ja teen.

Metodimme rakentuu kolmitasoiselle oppimisteorialle. Ihmisten käsittelee kaikkea tietoa ja kokemuksiaan kolmella tasolla: älyllisellä tasolla, tunnetasolla ja kehollisella tasolla. Ihmisen toiminta syntyy ajattelun, tunteiden ja kehollisten impulssien motivoimana. Olemme luoneet metodin, jossa tavoitteena on kokonaisvaltainen oppiminen kaikilla tasoilla. 

Kaikki koulutuksen teoreettiset sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon.  Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille. Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä.

Missionamme on tarjota sekä teoreettista kaikupohjaa että psykologisesti turvallinen tila niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta voimme kasvaa niin ammattilaisina kuin ihmisinä.  

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevosavusteisuus tehostaa oppimista. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida vuorovaikutuksen dynamiikkaa tässä ja nyt. 

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

Koulutuksen hinta on 2290€  + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään,  välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin. Teoriaosuudet jäävät videomuodossa sinulle myös koulutuksen jälkeen. 

Pidämme koulutusryhmät pieninä varmistaaksemme korkeatasoisen kokemuksellisen oppimisen. Koulutuspaikan vastaanottaminen on sitova, koska ilmoittautuminen poistaa paikan hausta muilta hakijoilta. Koulutuspaikka maksetaan aina kokonaisuudessaan. Laskutamme koulutuksen yhdessä tai neljässä osassa  valintasi mukaan. 

asiakkailtamme

Valmentajat

Henriika Maikku

Olen kokenut psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), valmentaja ja kouluttaja. Minulla on organisaatio-osaaminen työyhteisöjen valmentajana. Erityisosaamisaleuitani ovat työ- ja yksilöpsykologia, muutosvalmentaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden systeeminen ymmärtäminen.

Olen valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Minulla on n. 40 vuoden kokemus hektisestä hotelli- ja ravintola-alasta. Opiskelin Suomessa mm. ent. ravintolaopisto ja Sveitsin kuuluisassa Hotelfachschule Montanassa sekä työskentelin kokkina ja keittiöpäällikkönä useissa alan huippuravintoloissa. Ravintola-alan esimiehenä, yrittäjänä, suunnittelijana sekä kouluttajana olen toiminut vuodesta 1986.

Hevosten kanssa olen ollut koko ikäni ja niiden sekä ihmisille hevostaidon opettamisesta minulla on kokemusta lähes 40-vuoden ajalta. Vuosien varrella olen kehittänyt EKD Hevostaito -metodin, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Hae mukaan

Niinimäentie 322, Läyliäinen

Henriika 040 4168409

Esa 045 3290651