[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″][/vc_column_text][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

  1. Soveltamisala

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia SoulTeamin järjestämiä kursseja, valmennuksia, psykoterapiaa, työnohjausta sekä kaikkia muitakin sopimuksia, joissa näihin sopimusehtoihin viitataan. SoulTeam voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudistetut tai muutetut ehdot. Uusia sopimus- ja maksuehtoja sovelletaan muutoshetken jälkeen solmittuihin sopimuksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin SoulTeamin tekemiin muihinkin sopimuksiin, jotka koskevat opetus-,  valmennus- ja terapiapalveluja, ellei toisin ole kirjallisesti, nimenomaisesti sovittu.

  1. Palvelun ehdot

SoulTeam päättää kurssien ja valmennusten sisällöistä ja kestosta. Psykoterapiapalvelujen kesto sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kurssin edeltä ilmoitettu kokonaiskesto toteutuu kaikissa kursseissa. Kurssiin tai kurssimaksuun ei sisälly mitään muuta kuin kurssin esittelyssä ilmoitettu kurssin sisältö mahdollisine materiaaleineen ja lähiopetuksineen. SoulTeamilla on oikeus muuttaa kurssien ja valmennusten aikatauluja, opettajia, paikkaa, kurssin sisältöjä ja kaikkia muita järjestelyjä ilman ennalta tehtävää ilmoitusta.

  1. Maksuehdot

Kurssit ja valmennukset maksetaan yhdessä erässä ellei toisin sovita. Maksu laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin kurssille osallistuva on varmistanut kurssipaikkansa. Järjestäjä noudattaa laskutuksessaan hyvää laskutus- ja perintätapaa.

Asiakas saa ennen kurssin alkua alustavan sisällöllisen ohjelman. Alustavaan ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Kurssin järjestäjä ei vastaa aikataulumuutoksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

  1. Peruutusehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on 7 päivän peruutusoikeus tilauksen tekemisestä tai pidempi aika mikäli toisin nimenomaisesti sovitaan. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Maksua tai sen osaa ei palauteta, vaikka asiakas jättäisi kurssin tai valmennuksen kesken tai ei saapuisi paikalle lainkaan. Kurssin tai valmennuksen kokonainen tai osittainen käyttämättömyys ei vapauta maksun suorittamisvelvollisuudesta.

Psykoterapiapalveluissa asiakas voi perua ajan kuluitta 2 viikkoa ennen sovittua aikaa. Tämän jälkeen perimme normaalin käyntimaksun.

  1. Kurssin peruuntuminen tai keskeytyminen

Mikäli kurssi tai valmennus joudutaan peruuttamaan ennen kurssin tai valmennuksen alkua järjestäjästä tai muista seikoista johtuvista syistä, on järjestäjä velvollinen palauttamaan kurssimaksun maksetut osat. Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan kurssin tai valmennuksen peruuntumisesta mahdollisimman aikaisin ennen kurssin alkamista. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä tai välittömiä kurssin peruutuksesta aiheutuneita kuluja tai syntynyttä vahinkoa.

  1. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Muutosilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

  1. Vakuutukset

SoulTeamin toiminta ei ole ratsastuskoulutoimintaa eikä asiakkaita ole erikseen vakuutettu. Edellytämme, että asiakaalla on tarvittavat vakuutukset voimassa.

  1. Riidan ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka se suomalainen alioikeus, jonka tuomiopiirissä kurssin järjestäjällä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaan kohdalla noudatetaan kaikkia niitä oikeuksia, jotka laki kuluttajalle suo oikeuspaikanvalinnassa. Sovellettava laki on aina Suomen laki.

  1. Voimaantulo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan, kun ne julkaistaan SoulTeamin internet-sivuilla.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]