Kehitä vuorovaikutus-älykkyyttäsi

SEAL-Vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus ammattilaisille

Mitä dialogi on?

Mihin negatiivisia tunteita tarvitaan

Näin rauhoitat autonomisen hermostosi nopeasti

Luottamus ja tunnetaidot mahdollistavat psykologisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tehokkuuden

Koulutuksen hyödyt sinulle

Paineiset tilanteet

Opit luotsaamaan kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan

Psykologinen turvallisuus

Opit luomaan psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä sekä vahvistamaan oppimista ja kasvua.

Vuorovaikutus-älykkyys

Kehität tilannetajuasi sekä opit antamaan ja ottamaan tilaa tasapainoisesti

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät psykologian, organisaatiotutkimuksen sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen​

SEAL-Vaativien vuorovaikutustaitojen ammatillinen täydennyskoulutus

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) –Vuorovaikutuskoulutus on uusimuotoinen täydennyskoulutus, joka on suunnattu vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille.

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta. Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen.

Koulutus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat valmiudet mukauttaa oppimasi taidot ja koulutuksen sisällöt nyt käyttämääsi työtapaan ja taustateoriaan.

Kokemuksellinen oppiminen saa teoreettisen ymmärryksen elämään ja tekee siitä totta

Kenelle koulutuksemme sopivat

Pedagogisella, terapeuttisella ja hoitoalalla työskenteleville, jossa vuorovaikutuksen laatu on keskeinen osa työn tulosta. 

Työhyvinvoinnin asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle, joilla on merkittävä rooli auttaa työyhteisöä voimaan hyvin. 

Tiiminvetäjälle tai esimiehelle, joka haluaa tukea ja haastaa ryhmänsä antamaan parhaan mahdollisen panoksen yhteiseen projektiin. 

Yrittäjälle, jonka yrityksen tulos on kiinni henkilöstön panostuksesta

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille. Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä. 

Ihmisten perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä sisäisen motivaation rakennusaineita. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan työelämän käytännön haasteita. Hyvä elämä, rakkaus, turvallisuus tai jaettu ilo eivät synny sattumalta tai ole mysteerejä, joiden arvoitusta emme osaisi ratkaista. 

Meidän missionamme on tarjota tilaa ja teoreettista kaikupohjaa niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta jokainen voi luoda hyvää, inhimillistä, myötätuntoista ja rakkaudellista elämää. Niin töissä kuin kotonakin. Me olemme tasapainoittajia ja perustan rakentajia digiyhteisöjen ja yhä teknologistuvamman arjen rinnalla. 

Koulutus sopii sinulle, jos

Sinulla on tärkeä rooli vuorovaikutustilanteissa rakentaa luottamusta ja tukea aikaansaavuutta

Menetät itsevarmuutesi tietyissä tilanteissa ja tietynlaisten ihmisten kanssa

Huomaat joskus puolustautuvasi liian nopeasti tai toisaalta saatat yrittää miellyttää silloin, kun sinun olisi tärkeää perustella kantaasi

Haluat kehittää kykyäsi toimia viisaasti myös paineisissa vuorovaikutustilanteissa

Haluat ymmärtää paremmin keho-mieli yhteyttä ja kehollisen viestinnän roolia vuorovaikutustilanteissa

Huomaat kuormittuvasi tietynlaisten ihmisten seurassa

Mietit kuinka annat ja otat tilaa sopivasti, jotta rakentava dialogi on mahdollinen

Olet huomannut, että joskus korkean paineen tai stressin alla sinun on vaikea toimia harkitusti.

Jos tunnistat itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, koulutus on sinua varten. Koulutuksessa yhdistetään huippututkimuksen antama tuki käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

Life, after all, is experiential learning

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida vuorovaikutuksen dynamiikkaa tässä ja nyt, sekä kehittää itsetuntemusta ja tunnetaitoja. Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kati Tiihonen

Kehittämisen asiantuntija

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – vuorovaikutuskoulutus on ammattitaitoinen ja hienosti toteutettu täydennyskoulutus. Palkitsevinta koulutuksessa oli uusiin, upeisiin ja lahjakkaisiin ihmisiin tutustuminen, heidän koskettavien tarinoidensa kuuleminen ja yhdessä oivaltaminen sekä positiivisen ja kannustavan palautteen saaminen. Sain koulutuksesta myös valtavasti oppeja ja oivalluksia, joista päällimmäisenä mm. että herkkyys ei ole heikkoutta, vaan vahvuutta ja taitoa tulkita toisia ihmisiä. Psykologinen turvallisuus on työyhteisössä kasvun, kehittymisen ja yhteisen oppimisen edellytys ja ihmisten kanssa työskentely vaatii ennen kaikkea empatiakykyä ja ihmisten erilaisuuden, yksilöllisyyden ja haavoittuvuuden ymmärtämistä. Sen sijaan kaikenlainen vallankäyttö heikentää ihmisten välistä tunneyhteyttä ja sitä kautta myös luottamuksen syntymistä.

Heli Pruuki

Erityisasiantuntija

Osallistuin tänä vuonna SoulTeamin SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) vaativan vuorovaikutuksen täydennyskoulutukseen. Muutamaan kertaan jakamani kuvat itsestäni hevosten kanssa olivat juuri sieltä. Koulutus oli minulle merkittävä kokemus. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville – paitsi terapeuteille, työnohjaajille, sosiaalityötä tekeville ja kasvattajille, myös esim. esimiestyötä tekeville ja johtajille.
Koulutus on monessa mielessä erityinen, erilainen kuin mikään muu koulutus, joita olen aika monta ehtinyt käymään. Kouluttaja, psykoterapeutti Henriika Maikku saa entisestään tututkin teoriat elämään, ja yhdistelee niitä luovilla ja kiinnostavilla tavoilla. Koska vuorovaikutusprosessit ovat aina myös kehollisia, on koulutuksessa olennaista harjoitella ja tunnustella kaikkia teemoja myös kehollisesti - yksin omassa kehossa sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja etenkin hevosten kanssa.
Hevonen on vaistoeläin ja reagoi nopeasti ja kehollaan. Se ei osaa teeskennellä ja peittää tunteitaan. Niinpä omat liikkeet, eleet, hengitys ja äänensävyt ovat vuorovaikutuksessa aivan olennaisessa asemassa. Vaikka ihmiset osaavat peittää tunteitaan, kehot viestivät ja aistivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa aivan yhtä paljon kuin hevosilla. Siksi ei ole yhdentekevää, että tulemme tietoisiksi omista toimintatavoistamme, harjoittelemme rakentavampia tapoja ja opimme esimerkiksi vahvistamaan psykologista turvallisuutta myös kehojemme välityksellä. Jo ensimmäisenä koulutuspäivänä opin jotain todella tärkeää itsestäni ihanan suomenhevosen Oivan avulla.
Olen korkeintaan wanna-be- hevostyttö ja se vähän epäilytti ennalta, mutta hevostaitoja ei koulutuksessa tarvittu ollenkaan - taitava hevoskouluttaja Esa Korhonen opasti kaikessa turvallisesti. Mutta jos hevoset pelottavat, harjoituksia voi myös seurata etäämmältä. Koulutuspäivät vietetään suloisella maatilalla Lopen Läyliäisissä, mikä sekin on virkistävän erilaista verrattuna tavalliseen työarkeen. Koulutuksessa - ja sen jälkeen - kaikkea työelämää tulee katsottua vähän eri tavalla. Ja oikeastaan muutakin elämää.

Tiina Pirppu

Kehitysjohtaja

SEAL – vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on ollut vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Päivikki Koskinen

Toimittaja

Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv- haastatteluissa. Koulutus on syventänyt sanojen tuolle puolen ylettyvää osaamistani. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanat, joita käytän. Hengitys, kehon ilmeet ja eleet, tunneilmaisu ja kykyni toimia erilaisissa vireystiloissa vaikuttavat perustavasti siihen, kuuntelevatko toiset minua ja pystynkö toimimaan vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Suosittelen Seal-koulutuksia kaikille kohtaamistyötä tekeville.

Miia Toikka

Valmentaja

Suosittelen todella lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Aikataulu ja Toteutustapa

Koulutus toteutetaan Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen). Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää sekä loppuseminaari. Koulutukseen kuuluu kirjallinen päättötyö, joka on samalla lopputentti.

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään. Koska koulutus on täydennyskoulutus, osallistujalla tulee olla pohjalla oman työn edellyttämä koulutus ja pätevyys työskennellä oman kohderyhmän kanssa.

TOUKOKUUSSA 2020 aloittavan ryhmän
LÄHIOPETUSPÄIVÄT:
To 28.5.2020 klo 10-17
To 18.6.2020 klo 10-17
To 6.8.2020 klo 10-17
Pe 7.8.2020 klo 10-17
Pe 25.9.2020 klo 10-17
Pe 23.10.2020 klo 10-17

LOPPUSEMINAARI
Pe 20.11.2020 klo 10-19

ELOKUUSSA 2020 aloittavan ryhmän LÄHIOPETUSPÄIVÄT:
Pe 28.8.2020 klo 10-17
Pe 2.10.2020 klo 10-17
Pe 6.11.2020 klo 10-17
La 7.11.2020 klo 10-17
Pe 4.12.2020 klo 10-17
Pe 15.1.2021 klo 10-17

LOPPUSEMINAARI
Pe 19.2.2021 KLO 10-17

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika on vaativien vuorovaikutustaitojen asiantuntija.
Hän on työyhteisöjen kehitysvalmentaja sekä psykoterapeutti (Kela & Valvira pätevyys), jolla on vahva organisaatio-, trauma- ja psykofyysisen työskentelyn osaaminen. 

Henriika on valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Esa Korhonen on opettanut hevostaitoa lähes 40-vuotta. Hän
on kehittänyt EKD Hevostaidon, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Esa on kokenut yrittäjä. Hän on tehnyt hevostaidon opettamisen lisäksi pitkän työuran esimiehenä ja keittiömestarina.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen normaalihinta on 2550€ + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään, välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin.

 Kun ilmoittaudut  TOUKOKUUSSA alkavaan ryhmään 31.3.2020 mennessä, saat toukokuussa 2020 alkavan koulutuksen ennakkoilmoittautujan hintaan 1890€ + alv 24% ja säästät 660€ + alv 24% 

Hae koulutukseen

Jos tarvitset lisätietoja koulutuksesta, voit lähettää meille sähköpostia tai soittaa. Autamme sinua mielellämme.

henriika@soulteam.fi, 040 4268409

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651

Niinimäentie 322, 12600 Läyliäinen