SEAL- Palautumisen täydennyskoulutus

Kun mikään ei riitä

Miksi suomalaiset uupuvat?

2 uupumista aiheuttavaa asiaa

3 asiaa, joiden avulla otat väsymyksen hallintaan

SEAL - Palautumiskoulutuksen hyödyt sinulle

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen, kolmitasoiseen palautumiseen pohjaavan osaamispaketin stressinhallintaan ja palautumiseen

Keho

Opit tunnistamaan, miten kehosi reagoi kuormitukseen. Opit hyödyntämään kehoasi stressikierteen katkaisussa.

Tunteet

Emotionaalinen työ on yksi suurin kuormitustekijä nykyajan työssä. Saat konkreettisia keinoja, kuinka voit vahvistaa emotionaalista resilienssiäsi.

Mieli

Palautuminen on nykyajan rytmissä haastavaa ja edellyttää psykologisia taitoja. Saat tehokkaita keinoja tyynnyttää ja hallita omaa mieltäsi.

Syvä lepo

Opit tasapainoittamaan autonomista hermostoasi ja tukemaan syvemmin palautumista

Tasapaino

Vahvistat sisäisiä rajojasi, jotta pystyt yhä paremmin löytämään tasapainon tekemisen ja levon sekä työn ja vapaa-ajan välille

Stressi

Opit tunnistamaan eron stressitekijöiden ja stressireaktiosi välillä. Näin voit tukea palautumista tehokkaammin

Nollaa asetukset - opi palautumaan kaikilla tasoilla

SEAL- Palautumisen täydennyskoulutus

Palautumisen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää kykyään palautua, pysäyttää stressi ajoissa ja suunnata omaa energiaa kestävän toimintakyvyn sekä onnellisen elämän rakentamiseen.

Koulutus antaa lisäosaamista kaikille ihmistyötä tekeville, joiden työhön kuuluu tukea myös muiden hyvinvointia. Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja myös työyhteisösi ja asiakkaittesi tukena.

Kokemuksellinen oppiminen saa teoreettisen ymmärryksen elämään ja tekee siitä totta

Kenelle koulutus sopii

Jokaiselle, joka haluaa oppia palautumaan paremmin.

Työhyvinvoinnin asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle, joilla on merkittävä rooli auttaa työyhteisöä voimaan hyvin. 

Tiiminvetäjälle tai esimiehelle, joka haluaa vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja oppia tukemaan ryhmäänsä vieläkin paremmin. 

Yrittäjälle, jonka yrityksen tulos on kiinni sekä omasta että henkilöstön panostuksesta.

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen inhimillisen elämän haasteiden taklaamiseen ja tärkeiden taitojen kehittämiseen. Nykyinen arkemme on monella tavalla haastavaa, ja uupumiseen liittyvät riskit koskettavat yhä useampia. Niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Palautumisvaje on arkea monelle. Onneksi Hyvä elämä, rakkaus, turvallisuus tai jaettu ilo eivät synny sattumalta tai ole mysteerejä, joiden arvoitusta emme osaisi ratkaista. 

Meidän missionamme on tarjota tilaa ja teoreettista kaikupohjaa niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta jokainen voi luoda hyvää, inhimillistä, myötätuntoista ja rakkaudellista elämää. Niin töissä kuin kotonakin. Me olemme tasapainoittajia ja perustan rakentajia digiyhteisöjen ja yhä teknologistuvamman arjen rinnalla. 

Koulutus sopii sinulle erityisen hyvin jos haluat syventää kykyäsi palautua, ja löydät itsesi joskus seuraavankaltaisista tilanteista:​

Vaikka huomaat olevasi väsynyt, et aina pysty hidastamaan tahtia

Kohtaat työssäsi ihmisiä, joiden huomaat kärsivän palautumisvajeesta ja haluat oppia auttamaan heitä paremmin

Huomaat ärtyväsi pienistä asioista aiempaa helpommin

Olet huomannut unenlaatusi heikentyneen tai heräilet öisin etkä meinaa saada unta

Työyhteisösi kärsii jatkuvasta kiireen tai paineen tunnusta

Huomaat joskus olevasi ylivireystilassa silloinkin, kun sille ei ole mitään tarvetta

Mietit joskus työpäivän jälkeen kaiken mielekkyyttä tai sinun on ajoittain vaikea motivoitua aamulla töihin

Epäilet, ettet saa tarpeeksi aikaiseksi vaikka teet parhaasi

Jos tunnistat itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, koulutus on sinua varten. Koulutuksessa yhdistetään huippututkimuksen antama tuki käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

Life, after all, is experiential learning

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida omaa itseä ja suhdetta ympäristöön tässä ja nyt, sekä kehittää itsetuntemusta ja tunnetaitoja. 

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kati Tiihonen

Kehittämisen asiantuntija

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – vuorovaikutuskoulutus on ammattitaitoinen ja hienosti toteutettu täydennyskoulutus. Palkitsevinta koulutuksessa oli uusiin, upeisiin ja lahjakkaisiin ihmisiin tutustuminen, heidän koskettavien tarinoidensa kuuleminen ja yhdessä oivaltaminen sekä positiivisen ja kannustavan palautteen saaminen. Sain koulutuksesta myös valtavasti oppeja ja oivalluksia, joista päällimmäisenä mm. että herkkyys ei ole heikkoutta, vaan vahvuutta ja taitoa tulkita toisia ihmisiä. Psykologinen turvallisuus on työyhteisössä kasvun, kehittymisen ja yhteisen oppimisen edellytys ja ihmisten kanssa työskentely vaatii ennen kaikkea empatiakykyä ja ihmisten erilaisuuden, yksilöllisyyden ja haavoittuvuuden ymmärtämistä. Sen sijaan kaikenlainen vallankäyttö heikentää ihmisten välistä tunneyhteyttä ja sitä kautta myös luottamuksen syntymistä.

Heli Pruuki

Erityisasiantuntija

Osallistuin tänä vuonna SoulTeamin SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) vaativan vuorovaikutuksen täydennyskoulutukseen. Muutamaan kertaan jakamani kuvat itsestäni hevosten kanssa olivat juuri sieltä. Koulutus oli minulle merkittävä kokemus. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville – paitsi terapeuteille, työnohjaajille, sosiaalityötä tekeville ja kasvattajille, myös esim. esimiestyötä tekeville ja johtajille.
Koulutus on monessa mielessä erityinen, erilainen kuin mikään muu koulutus, joita olen aika monta ehtinyt käymään. Kouluttaja, psykoterapeutti Henriika Maikku saa entisestään tututkin teoriat elämään, ja yhdistelee niitä luovilla ja kiinnostavilla tavoilla. Koska vuorovaikutusprosessit ovat aina myös kehollisia, on koulutuksessa olennaista harjoitella ja tunnustella kaikkia teemoja myös kehollisesti - yksin omassa kehossa sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja etenkin hevosten kanssa.
Hevonen on vaistoeläin ja reagoi nopeasti ja kehollaan. Se ei osaa teeskennellä ja peittää tunteitaan. Niinpä omat liikkeet, eleet, hengitys ja äänensävyt ovat vuorovaikutuksessa aivan olennaisessa asemassa. Vaikka ihmiset osaavat peittää tunteitaan, kehot viestivät ja aistivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa aivan yhtä paljon kuin hevosilla. Siksi ei ole yhdentekevää, että tulemme tietoisiksi omista toimintatavoistamme, harjoittelemme rakentavampia tapoja ja opimme esimerkiksi vahvistamaan psykologista turvallisuutta myös kehojemme välityksellä. Jo ensimmäisenä koulutuspäivänä opin jotain todella tärkeää itsestäni ihanan suomenhevosen Oivan avulla.
Olen korkeintaan wanna-be- hevostyttö ja se vähän epäilytti ennalta, mutta hevostaitoja ei koulutuksessa tarvittu ollenkaan - taitava hevoskouluttaja Esa Korhonen opasti kaikessa turvallisesti. Mutta jos hevoset pelottavat, harjoituksia voi myös seurata etäämmältä. Koulutuspäivät vietetään suloisella maatilalla Lopen Läyliäisissä, mikä sekin on virkistävän erilaista verrattuna tavalliseen työarkeen. Koulutuksessa - ja sen jälkeen - kaikkea työelämää tulee katsottua vähän eri tavalla. Ja oikeastaan muutakin elämää.

Tiina Pirppu

Kehitysjohtaja

SEAL – vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on ollut vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Päivikki Koskinen

Toimittaja

Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv- haastatteluissa. Koulutus on syventänyt sanojen tuolle puolen ylettyvää osaamistani. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanat, joita käytän. Hengitys, kehon ilmeet ja eleet, tunneilmaisu ja kykyni toimia erilaisissa vireystiloissa vaikuttavat perustavasti siihen, kuuntelevatko toiset minua ja pystynkö toimimaan vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Suosittelen Seal-koulutuksia kaikille kohtaamistyötä tekeville.

Miia Toikka

Valmentaja

Suosittelen todella lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Aikataulu ja Toteutustapa

Koulutus toteutetaan Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen). Koulutukseen sisältyy 4 lähiopetuspäivää sekä välitehtävät.

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti. Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

SYYSKUUSSA 2020 aloittavan ryhmän LÄHIOPETUSPÄIVÄT:
TO 3.9.2020 KLO 10-17
PE 4.9.2020 KLO 10-17

TO 8.10.2020 KLO 10-17
PE 9.10.2020 KLO 10-17

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika on vaativien vuorovaikutustaitojen asiantuntija.
Hän on työyhteisöjen kehitysvalmentaja sekä psykoterapeutti (Kela & Valvira pätevyys), jolla on vahva organisaatio-, trauma- ja psykofyysisen työskentelyn osaaminen. 

Henriika on valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Esa Korhonen on opettanut hevostaitoa lähes 40-vuotta. Hän
on kehittänyt EKD Hevostaidon, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Esa on kokenut yrittäjä. Hän on tehnyt hevostaidon opettamisen lisäksi pitkän työuran esimiehenä ja keittiömestarina.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 980€ + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään, välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin.

Hae koulutukseen

Jos tarvitset lisätietoja koulutuksesta, voit lähettää meille sähköpostia tai soittaa. Autamme sinua mielellämme.

henriika@soulteam.fi, 040 4268409

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651

Niinimäentie 322, 12600 Läyliäinen