Kehitä vuorovaikutuksen vaikuttavuutta
-7 laatua

Vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus

27.-28.9. ja 9.-10.11. Lopella

Ilmoittaudu nyt ennakkohintaan ja
opi käyttämään kaikkia seitsemää erilaista
vuorovaikutuksen laatua ja
sosiaalisen vaikuttamisen voimaa joustavasti,
tunneälykkäästi ja tehokkaasti

 

"Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv-haastatteluissa. Koulutus on syventänyt sanojen tuolle puolen ylettyvää osaamistani. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanat, joita käytän.

Hengitys, kehon ilmeet ja eleet, tunneilmaisu ja kykyni toimia erilaisissa vireystiloissa vaikuttavat perustavasti siihen, kuuntelevatko toiset minua ja pystynkö toimimaan vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Suosittelen Seal-koulutuksia kaikille kohtaamistyötä tekeville."
- Päivikki Koskinen

7  laatua - Vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on suunnattu vaativaa kohtaamistyötä tekeville ammattilaisille. Kyseessä on uusimuotoinen täydennyskoulutus, joka on osa SEAL (SoulTeam Equine Assisted Learning) koulutuskokonaisuutta.

Voit käydä kaikki koulutuksemme missä tahansa järjestyksessä. Koulutusten tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta.

7 laadun koulutuksessa kehität kykyäsi käyttää erilaisia vuorovaikutuksen laatuja älykkäästi, vaikuttavasti ja joustavasti - tilanteen vaatimalla tavalla. Jokainen laatu ilmentää tiettyä sosiaalisen vaikuttamisen voimaa.

Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Se antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat valmiudet mukauttaa oppimasi taidot ja koulutuksen sisällöt nyt käyttämääsi työtapaan ja taustateoriaan.

Mitä hyödyt koulutuksesta?

 • Opit toimimaan joustavasti, monipuolisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  Opit käyttämään kaikkia seitsemää eri sosiaalisen vaikuttamisen laatua tunneälykkäästi, joustavasti ja vaikuttavasti. Opit tunnistamaan oman voimasi, ottamaan sen kokonaisvaltaisesti haltuun ja käyttämään sitä viisaasti.

 • Paineensietokykysi kasvaa

  Tunnistat, mitä laatuja yli- tai alikäytät ja opit tasapainottamaan kommunikaatiotyyliäsi. Osaat toimia viisaasti paineisissa vuorovaikutustilanteissa, ja opit luotsaamaan kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan.

 • Opit tasapainottamaan ja kehittämään vuorovaikutusta ryhmä- ja organisaatiotasolla

  Tunnistat, mitkä laadut ovat yhteisöissäsi sallittuja, ja mitä ali- tai ylikäytetään. Syvennät ymmärrystäsi siitä, miten eri laadut tukevat psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä.

Koulutus sopii sinulle erityisen hyvin jos teet vaativaa vuorovaikutustyötä ihmisten kanssa, ja löydät itsesi joskus seuraavankaltaisista tilanteista:

 • Olet huomannut, että joskus korkean paineen tai stressin alla, sinun on vaikea toimia viisaasti. Voit reagoida joko liian voimallisesti, myötäilevästi tai passiivisesti.

 • Sinulla on tärkeä rooli työssäsi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Autat asiakkaitasi, työntekijöitäsi tai yhteisön jäseniä vahvistamaan tunneälykkyyteen liittyviä kyvykkyyksiä.

   

 • Sinun on vaikea kasvattaa jämäkkyyttäsi ilman, että olosi alkaa tuntua epämukavalta, tai sinua hävettää jälkeenpäin.

 • Innostut helposti ja haluat asioiden menevän eteenpäin. Joskus sinun voi olla vaikea odottaa muita tai olla kärsivällinen muiden hitaammalle vauhdille. Vaadit joskus itseltäsi tai toisilta kohtuuttomuuksia.

 • Menetät itsevarmuutesi joissain tietyissä tilanteissa ja tietynlaisten ihmisten kanssa. Mietit kuinka annat ja otat tilaa sopivasti, jotta rakentava dialogi on mahdollinen.

 • Et aina ymmärrä mistä ristiriidat työyhteisössä johtuvat ja koet hetkittäistä voimattomuutta niiden edessä.

 • Tiimissäsi on yksi tai useampi ihminen, joiden kanssa on vaikea tulla toimeen, etkä ole keksinyt mistä se voisi johtua. Kyseessä voi olla myös asiakas.

 • Haastavassa vuorovaikutustilanteessa huomaat joskus puolustautuvasi turhan nopeasti. Tai toisaalta saatat yrittää miellyttää toista silloin, kun sinun olisi tärkeää puolustaa itseäsi.

Jos tunnistit itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, koulutus on sinua varten. Valmennuksessa yhdistetään huippututkimuksen antama tuki käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

ASIAKKAILTAMME

Miia Toikka Miia Toikka

Suosittelen todella lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Petra Viitala Petra Viitala

Omalla kohdallani vaativien vuorovaikutustaitojen koulutus on ollut niin mullistava, ettei mitkään superlatiivit kuvaa kyllin hyvin sen todellista antia. Nyt on sellaiset työkalut mukana loppuelämän matkalla, ettei entistä rikkaampi elämä ainakaan niiden puutteesta jää kiinni. Myöskin ryhmässä koetut jakamiset ja kohtaamiset kulkevat varmasti mukana.

Katri Syvärinen Katri Syvärinen

Suosittelen sekä tietoa että tunnetta kaipaaville! SoulTeamin koulutuksessa yhdistyvät hienosti teoria ja kokeminen, osaaminen ja inhimillisyys. Paljonkin erilaisia koulutuksia käyneenä sain tästä erittäin paljon irti. Kiitos. Olette huikeita.

Marita Jaatinen Marita Jaatinen

Ihanaa vuorovaikutustaitojen oppimista Henriikan ja Esan johdolla. Suosittelen SEAL-kursseja kaikille.

Elina Porokka Elina Porokka

Osallistuin tänä vuonna mielettömän vaikuttavaan Vaativien vuorovaikutustilanteiden täydennyskoulutukseen. En arvannutkaan miten tärkeäksi kasvumatkaksi koulutus muodostui ja miten paljon vuoden aikana tapahtui… Opin itsestäni, kasvutaipaleestani, jo tapahtuneesta eheytymisestä sekä psykologisen turvallisuudentunteen luomisesta eri tilanteisiin sekä itselle että muille. Koulutus oli siis merkittävä niin henkilökohtaisella, kuin ammatillisella tasollakin. Kouluttajat olivat timanttisen ammattitaitoisia ja samalla sydänlämpöisen inhimillisiä, ryhmäläiset viisaita, riemastuttavia ja sydän täyttä kultaa. Voin täydestä sydämestäni suositella SoulTeamin koulutusta sen vankan teoriapohjan, sydämellisen ja avarakatseisen inhimillisyyden ja vaikuttavan eläinavusteisuuden vuoksi.

Ulla Hukka Ulla Hukka

Koulutus joka sytyttää ihmisessä uuden elämän ja ohjailee lempeän hellästi tieteellisin perustein kohti upeaa loppuelämää. Turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne kehossa ja sydämessä, sielunkumppaneiden katseet ja kauniit sanat. Sanat ei riitä kuvaamaan tätä koulutusta, se täytyy jokaisen kokea itse. Suosittelen koko onnellisesta ja rakastetusta sydämestäni.

Tiina Pirppu Tiina Pirppu

SEAL vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus oli vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Petro Poutanen Petro Poutanen

Hevosia voi kouluttaa ja opettaa, mutta harva miettii, miten paljon niiltä voi oppia kaikenlaista - varsinkin hevosnoviisi. Kärjistäen: hevoset toimivat kuin ihmiset, mutta ilman järkeilyä. Ne ovat siis suoria ja rehellisiä tunteissaan ja toiminnassaan. Vuorovaikutus hevosen kanssa edellyttää luottamuksen viestimistä ja kehollisen vuorovaikutuksen hallintaa. Miten asettaa rajat ja tunnistaa yhteinen tila? Miten lähestyä? Miten saada toinen mukaansa ilman käskyttämistä (tai leivänpalaa houkuttimena)? Next level koulutusta.

Miksi hevoset?

Hevoset valmennuksen apuna antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden
oppia tunnetaitoja sekä havainnoida omaa käyttäytymistä ja
tunnekokemusta. Vuorovaikutus hevosen kanssa on konkreettista
ja palaute välitöntä. Hevonen ei suunnittele, teeskentele tai manipuloi.
Se on aina rehellinen ja ilmaisee toiminnallaan sen, mitä tuntee.

Hevosen kieli on kehonkieltä ja energiaa. Heidän kanssaan asiat
muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista eletyiksi kokemuksiksi
ja teoiksi.

Hevosten kanssa tehtävän työn perustana on EKD -Hevostaito, joka
on Esa Korhosen kehittämä menetelmä. SoulTeamin koulutusten ja
yritysvalmennusten ohella Esa ohjaa myös hevostaitoon keskittyviä kursseja.

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille.

Kaiken ihmistyön ytimessä on vuorovaikutuksen laatu. Hevosavusteisen työn vaikuttavuus rakentuu ammattilaisen, hänen hevostyökaveriensa sekä asiakkaan luoman yhteisen systeemin potentiaalin kautta. Tästä syystä hevosavusteista työtä tekevän ammattilaisen on kyettävä samanaikaisesti huolehtimaan niin hevosten, asiakkaiden kuin hänen itsensä hyvinvoinnista. Samanaikaisesti hevosavusteisuus tarjoaa rikkaan kokemuksellisen mahdollisuuden tutkia ja kehittää vuorovaikutustaitoja.

Henriika Maikun Aalto-yliopistolle tehtävä väitöstutkimus hevosavusteisten johtajuus- ja yritysvalmennusten vaikuttavuudesta soveltaa systeemiälynäkökulmaa, positiivista psykologiaa, neuropsykologiaa, vuorovaikutustutkimusta, ja on monitieteinen asettuen soveltavan filosofian, johtamistutkimuksen ja työpsykologian alueille.

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika Maikku, FM on kokenut psykoterapeutti (Valvira ja Kela pätevyys) ja vaativien vuorovaikutustaitojen asiantuntija. Hän on työskennellyt terapeuttina, kouluttajana ja työyhteisöjen kehitysvalmentajana lähes kymmenen vuotta. Hänellä on vahva organisaatio-osaaminen erityisesti johdon valmentajana. Hän on valmistunut Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta ja tekee Aalto-yliopistolla väitöskirjaa hevosavusteisen työn vaikuttavuudesta.

Esa Korhonen

Esa Korhonen on Henriika Maikun tutkijakumppani ja hevostaidon opettaja. Hänellä on 28 vuoden yrittäjäkokemus. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, jonka perustavana tarkoituksena on auttaa ihmisiä tavoittamaan nollatila, josta parantava vuorovaikutus hevosten kanssa alkaa. Vasta tämän jälkeen erilaiset tekniikat ja menetelmät voivat tulla toimivaksi.

AIKATAULU ja TOTEUTUSTAPA

Koulutus toteutetaan Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen). Koulutukseen sisältyy 4 lähiopetuspäivää sekä välitehtävät. Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Kukin osallistuja voi osallistua hevosten kanssa tehtäviin harjoituksiin rauhassa oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti. Koska koulutus on täydennyskoulutus, osallistujalla tulee olla pohjalla oman työn edellyttämä koulutus ja pätevyys työskennellä oman kohderyhmän kanssa.

Lähiopetuspäivät:
pe-la 27.-28.9.2019 klo 10-17
la-su 9.-10.11.2019 klo 10-17
Koulutus ei sisällä majoituksia. Esimerkiksi Airbnb:n kautta löytyy lähistöltä useita mukavia mökkejä ja muita majoitusmahdollisuuksia.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 980€ + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään, välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin.

HAE KOULUTUKSEEN NYT

Lähetä sähköpostitse lyhyt esittely itsestäsi. Kerro esittelyssä koulutustaustasi, työkokemuksesi, tämän hetkinen työyhteisö ja työnkuvasi siinä.

Henriika: 040 4168409, henriika@soulteam.fi

Jos tarvitset lisätietoja koulutuksesta, voit lähettää minulle sähköpostin, tekstiviestin tai soittaa. Autan sinua mielelläni. Jos olet kiinnostunut, tiedustelu kannattaa tehdä nyt, sillä koulutus täyttyy nopeasti ja paikkoja on vain 10.

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Niinimäentie 322
12600 Läyliäinen

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651