Psykologisen turvallisuuden intensiivi

Luottamus ja tunnetaidot mahdollistavat psykologisen turvallisuuden

Mitä dialogi on?

Mihin negatiivisia tunteita tarvitaan?

3 asiaa, joiden avulla otat väsymyksen hallintaan

Psykologisen turvallisuuden intensiivin hyödyt sinulle

Ilmoittaudu nyt ennakkohintaan ja opit kuinka voit kasvattaa sekä omaa että toisten sisäistä turvallisuuden tunnetta vaikeissakin tilanteissa.

Mikä tuo turvaa

Syvennät kykyäsi tunnistaa psykologista turvallisuutta rajoittavia että sitä mahdollistavia tekijöitä

Tarvitaan taitoa

Vahvistat kykyäsi luoda psykologista turvallisuutta sinulle tärkeissä ihmis- tai eläinsuhteissa.

Totuus ja vapaus

Ruokit rohkeutta ja uskallusta tunnistaa monitasoinen potentiaalisi ihmisenä. Vahvistat kykyäsi elää omasta totuudesta käsin

Arvostetaanko minua? Olenko hyväksytty? Kuulunko joukkoon? Voinko käyttää kyvykkyyttäni?

Psykologinen turvallisuus

Tämän ajan työelämä asettaa kovia vaatimuksia niin työntekijöille kuin johdollekin. Kokonaisuudet ovat usein niin laajoja ja haastavia, että kenelläkään ei ole yksin tarvittavaa asiantuntemusta vaan työssä onnistuminen edellyttää kaikkien tietoa ja osaamispääomaa.

Aina ei kuitenkaan ole selvää, että ihmiset uskaltavat jakaa ajatuksiaan tai ideoitaan. Useimmat meistä ovat todennäköisesti istuneet kuuntelemassa jonkun esiintymistä tuntien kuumottavaa epämukavuutta siitä, että ei ymmärrä jotain keskeisen kuuloista käsitettä, ja samalla tuntuu epämukavalta tai aivan mahdottomalta ajatus siitä, että kysyisi julkisesti asiaa. Muistat ehkä myös helpotuksen, kun joku toinen uskaltautuu kysymään aivan samaa asiaa, ja huomaat ettet ollutkaan ainoa.

Nyt olemme psykologisen turvallisuuden ytimessä. Psykologinen turvallisuus syntyy haavoittuvuudessa. Se on ryhmään kuuluvien ihmisten jaettu kokemus siitä, että on sallittua olla epätäydellinen ihminen. Se tarkoittaa varmuutta siitä, että voi olla muiden seurassa oma, kokonainen itsensä. Ettei itseään tarvitse pienentää tai pelätä että muut häpäisevät, hylkäävät tai rankaisevat siitä, että ilmaisee oman kokemuksensa jostain asiasta.

Turvallisuuden tunne on keskeisin työelämän loistavien tiimien tunnusmerkki. Google selvitti millaiset tiimit ovat tuottavimpia. Löytyi vain yksi muista erottuva parametri – psykologisen turvallisuuden tunne. Sama pätee myös parisuhteessa tai vanhemmuudessa. Ihminen haluaa olla kokonainen ja tulla kohdatuksi kaikkinensa.

Kokemuksellinen oppiminen saa teoreettisen ymmärryksen elämään ja tekee siitä totta

Kenelle intensiivi sopii

Psykoterapeuteille, terapeuteille, psykologeille ja lääkäreille. 

Pedagogista työtä tekeville ammattilaisille. 

Työhyvinvoinnin asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle, joilla on merkittävä rooli auttaa työyhteisöä voimaan hyvin. 

Tiiminvetäjälle tai esimiehelle, joka haluaa vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja oppia tukemaan ryhmäänsä vieläkin paremmin. 

Yrittäjälle, jonka yrityksen tulos on kiinni sekä omasta että henkilöstön panostuksesta.

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen inhimillisen elämän haasteiden taklaamiseen ja tärkeiden taitojen kehittämiseen. Nykyinen arkemme on monella tavalla haastavaa, ja uupumiseen liittyvät riskit koskettavat yhä useampia. Niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Palautumisvaje on arkea monelle. Onneksi Hyvä elämä, rakkaus, turvallisuus tai jaettu ilo eivät synny sattumalta tai ole mysteerejä, joiden arvoitusta emme osaisi ratkaista. 

Meidän missionamme on tarjota tilaa ja teoreettista kaikupohjaa niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta jokainen voi luoda hyvää, inhimillistä, myötätuntoista ja rakkaudellista elämää. Niin töissä kuin kotonakin. Me olemme tasapainoittajia ja perustan rakentajia digiyhteisöjen ja yhä teknologistuvamman arjen rinnalla. 

Intensiivi sopii sinulle erityisen hyvin jos haluat syventää kykyäsi rakentaa ilmapiiriä ja yhteisöä, jossa pystytte yhdessä etenemään kohti tavoitteitanne ja jossa jokaisella on hyvä olla. Ehkä löydät itsesi joskus seuraavankaltaisista tilanteista:

Sinulla on työssäsi tavoitteita, jotka edellyttävät
turvallisuuden ja luottamuksen rakentamista toisten ihmisten kanssa

Kohtaat työssäsi ihmisiä, jotka voivat olla vaikeassa tilanteessa tai muuten poissa tolaltaan.

Menetät oman sisäisen turvallisuuden tunteesi joissain tilanteissa tai joidenkin ihmisten kanssa.

Pelkäät epäonnistumista tai virheiden tekemistä

Huomaat joissain tilanteissa reagoivasi joko liiallisen hyökkäävästi tai mahdollisesti mukaudut, kun sinun olisi tarpeen olla jämäkkä.

Et uskalla joissain tilanteissa kertoa omista ajatuksistasi, toiveistasi tai tarpeistasi muille.

Jos tunnistat itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, intensiivi on sinua varten. Yhdistämme huippututkimuksen antaman tuen käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

Life, after all, is experiential learning

Kaikki SoulTeamin koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida omaa itseä ja suhdetta ympäristöön tässä ja nyt, sekä kehittää itsetuntemusta ja tunnetaitoja. 

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kati Tiihonen

Kehittämisen asiantuntija

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – vuorovaikutuskoulutus on ammattitaitoinen ja hienosti toteutettu täydennyskoulutus. Palkitsevinta koulutuksessa oli uusiin, upeisiin ja lahjakkaisiin ihmisiin tutustuminen, heidän koskettavien tarinoidensa kuuleminen ja yhdessä oivaltaminen sekä positiivisen ja kannustavan palautteen saaminen. Sain koulutuksesta myös valtavasti oppeja ja oivalluksia, joista päällimmäisenä mm. että herkkyys ei ole heikkoutta, vaan vahvuutta ja taitoa tulkita toisia ihmisiä. Psykologinen turvallisuus on työyhteisössä kasvun, kehittymisen ja yhteisen oppimisen edellytys ja ihmisten kanssa työskentely vaatii ennen kaikkea empatiakykyä ja ihmisten erilaisuuden, yksilöllisyyden ja haavoittuvuuden ymmärtämistä. Sen sijaan kaikenlainen vallankäyttö heikentää ihmisten välistä tunneyhteyttä ja sitä kautta myös luottamuksen syntymistä.

Heli Pruuki

Erityisasiantuntija

Osallistuin tänä vuonna SoulTeamin SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) vaativan vuorovaikutuksen täydennyskoulutukseen. Muutamaan kertaan jakamani kuvat itsestäni hevosten kanssa olivat juuri sieltä. Koulutus oli minulle merkittävä kokemus. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville – paitsi terapeuteille, työnohjaajille, sosiaalityötä tekeville ja kasvattajille, myös esim. esimiestyötä tekeville ja johtajille.
Koulutus on monessa mielessä erityinen, erilainen kuin mikään muu koulutus, joita olen aika monta ehtinyt käymään. Kouluttaja, psykoterapeutti Henriika Maikku saa entisestään tututkin teoriat elämään, ja yhdistelee niitä luovilla ja kiinnostavilla tavoilla. Koska vuorovaikutusprosessit ovat aina myös kehollisia, on koulutuksessa olennaista harjoitella ja tunnustella kaikkia teemoja myös kehollisesti - yksin omassa kehossa sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja etenkin hevosten kanssa.
Hevonen on vaistoeläin ja reagoi nopeasti ja kehollaan. Se ei osaa teeskennellä ja peittää tunteitaan. Niinpä omat liikkeet, eleet, hengitys ja äänensävyt ovat vuorovaikutuksessa aivan olennaisessa asemassa. Vaikka ihmiset osaavat peittää tunteitaan, kehot viestivät ja aistivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa aivan yhtä paljon kuin hevosilla. Siksi ei ole yhdentekevää, että tulemme tietoisiksi omista toimintatavoistamme, harjoittelemme rakentavampia tapoja ja opimme esimerkiksi vahvistamaan psykologista turvallisuutta myös kehojemme välityksellä. Jo ensimmäisenä koulutuspäivänä opin jotain todella tärkeää itsestäni ihanan suomenhevosen Oivan avulla.
Olen korkeintaan wanna-be- hevostyttö ja se vähän epäilytti ennalta, mutta hevostaitoja ei koulutuksessa tarvittu ollenkaan - taitava hevoskouluttaja Esa Korhonen opasti kaikessa turvallisesti. Mutta jos hevoset pelottavat, harjoituksia voi myös seurata etäämmältä. Koulutuspäivät vietetään suloisella maatilalla Lopen Läyliäisissä, mikä sekin on virkistävän erilaista verrattuna tavalliseen työarkeen. Koulutuksessa - ja sen jälkeen - kaikkea työelämää tulee katsottua vähän eri tavalla. Ja oikeastaan muutakin elämää.

Tiina Pirppu

Kehitysjohtaja

SEAL – vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on ollut vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Päivikki Koskinen

Toimittaja

Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv- haastatteluissa. Koulutus on syventänyt sanojen tuolle puolen ylettyvää osaamistani. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanat, joita käytän. Hengitys, kehon ilmeet ja eleet, tunneilmaisu ja kykyni toimia erilaisissa vireystiloissa vaikuttavat perustavasti siihen, kuuntelevatko toiset minua ja pystynkö toimimaan vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Suosittelen Seal-koulutuksia kaikille kohtaamistyötä tekeville.

Miia Toikka

Valmentaja

Suosittelen todella lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Aikataulu ja Toteutustapa

Psykologinen turvallisuus - LUENTO
TO 2.7.2020 KLO 18-20
Luennon hinta 30€ + alv.

Psykologisen turvallisuuden intensiivi - PIENRYHMÄ
PE 3.7.2020 KLO 10-17
LA 4.7.2020 KLO 10-17
Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen).

Oman hevosen omistaminen ei ole tarpeellista, hevosavusteiset osuudet toteutetaan koulutuspäivien aikana. Kukin osallistuja voi osallistua näihin osuuksiin oman mukavuusalueensa sallimissa rajoissa, myös tarkkaillessa oppii runsaasti. Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Muut käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

Koulutus ei pidä sisällään yöpymistä.

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika on vaativien vuorovaikutustaitojen asiantuntija.
Hän on työyhteisöjen kehitysvalmentaja sekä psykoterapeutti (Kela & Valvira pätevyys), jolla on vahva organisaatio-, trauma- ja psykofyysisen työskentelyn osaaminen. 

Henriika on valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Esa Korhonen on opettanut hevostaitoa lähes 40-vuotta. Hän
on kehittänyt EKD Hevostaidon, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. 

Esa on kokenut yrittäjä. Hän on tehnyt hevostaidon opettamisen lisäksi pitkän työuran esimiehenä ja keittiömestarina.

Koulutuksen hinta

Palautumisviikonlopun normaalihinta on 520€ + alv 24 %. Hinta sisältää torstai-illan luennon, pienryhmäopetuksen sekä siihen tarvittavien hevosten käytön.

Kun ilmoittaudut  viikonloppuun 15.5.2020 mennessä, saat viikonlopun ennakkoilmoittautujan hintaan 390€ + alv 24%. 

Jos haluat tulla vain torstai-illan luennolle, hinta on 30€ + alv. 

Hae koulutukseen

Jos tarvitset lisätietoja koulutuksesta, voit lähettää meille sähköpostia tai soittaa. Autamme sinua mielellämme.

henriika@soulteam.fi, 040 4268409

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651

Niinimäentie 322, 12600 Läyliäinen