SEAL - Vaativien vuorovaikutustaitojen
täydennyskoulutus hevos-
avusteista työtä tekeville

2019 -2020 Lopella

Ilmoittaudu nyt ennakkohintaan ja
opit kuinka luot psykologista turvaa ja optimoit
hevosavusteista työtä vastaamaan oman
asiakasryhmäsi tarpeisiin.

Elokuussa 2019 alkava SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – on
täydennyskoulutus, joka on suunnattu erityisesti hevosavusteista työtä tekeville
ammattilaisille.

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas
osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tilanteen haastavuudesta
riippumatta. Toisena tavoitteena on syventää osallistujien kykyä optimoida hevosten kanssa
tehtävää kokemuksellista työtä vastaamaan yhä paremmin oman
asiakasryhmän tarpeita. Kolmantena tavoitteena on auttaa arvioimaan, miten omia hevosia, niiden koulutusta ja fasiliteetteja on mahdollista kehittää ihanteellisella tavalla.

Täydennyskoulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen,
akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Se antaa
valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä,
ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa.
Saat valmiudet mukauttaa oppimasi taidot ja koulutuksen sisällöt nyt
käyttämääsi työtapaan ja taustateoriaan.

Mitä hyödyt koulutuksesta?

 • Opit luomaan psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä

  Tunnistat, milloin kehon vaaratutka aktivoituu. Osaat auttaa sekä itsesi että toiset takaisin psykologisesti turvalliseen tilaan.

 • Paineensietokykysi kasvaa

  Opit omalla toiminnallasi luotsaamaan kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan.

 • Opit hyödyntämään hevosavusteisuutta tehokkaasti

  Syvennät kykyäsi luoda sellaisia vaikuttavia hevosavusteisia harjoituksia, jotka sekä sopivat asiakkaittesi tarpeisiin että tukevat hevosten hyvinvointia.

Koulutus sopii sinulle erityisen hyvin jos teet hevosavusteista työtä ihmisten kanssa, ja löydät itsesi joskus seuraavankaltaisista tilanteista:

 • Olet huomannut, että joskus korkean paineen tai stressin alla, sinun on vaikea toimia harkitusti. Ajattelu on epäselvää. Voit reagoida joko liian hitaasti tai nopeasti.

 • Sinulla on tärkeä rooli työssäsi luoda turvaa ja rakentaa luottamusta niin asiakkaille kuin sekä hevos- ja ihmistyökavereillesi.

 • Mietit kuinka rakennat ja ohjaat sellaisia hevosavusteisia harjoituksia, että ne aidosti hyödyttävät asiakkaitasi.

 • Et ole varma missä omat jaksamisesi rajat menevät ja niistä kommunikoiminen on vaikeaa. Joskus vaadit itseltäsi kohtuuttomuuksia.

 • Menetät itsevarmuutesi joissain tietyissä tilanteissa ja tietynlaisten ihmisten ja hevosten kanssa.

 • Et aina ymmärrä mistä ristiriidat työyhteisössä johtuvat ja niihin puuttuminen on turhauttavaa.

 • Tiimissäsi on yksi tai useampi ihminen, joiden kanssa on vaikea tulla toimeen, etkä ole keksinyt mistä se voisi johtua. Kyseessä voi olla myös asiakas.

 • Haastavassa vuorovaikutustilanteessa huomaat joskus puolustautuvasi turhan nopeasti. Tai toisaalta saatat yrittää miellyttää toista silloin, kun sinun olisi tärkeää puolustaa itseäsi.

Jos tunnistit itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, koulutus on sinua varten. Valmennuksessa yhdistetään huippututkimuksen antama tuki käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

Asiakkailtamme

Miia Toikka -

Suosittelen todela lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Miia Toikka - www.miiatoikka.fi
Angelika Viitala

Omalla kohdallani vaativien vuorovaikutustaitojen koulutus on ollut niin mullistava, ettei mitkään superlatiivit kuvaa kyllin hyvin sen todellista antia. Nyt on sellaiset työkalut mukana loppuelämän matkalla, ettei entistä rikkaampi elämä ainakaan niiden puutteesta jää kiinni. Myöskin ryhmässä koetut jakamiset ja kohtaamiset kulkevat varmasti mukana.

Angelika Viitala
Päivikki Koskinen

“Suorastaan hämmentävän oivaltavaa Henriikan ja Esan vetämästä koulutuksesta tekee sen kokonaisvaltaisuus. Syvä teoria tulee todeksi käytännön harjoitteissa (ihanien) hevosten kanssa. On suuri rikkaus päästä harjoittelemaan esimerkiksi kontaktin luomista, tiimiytymistä, rajan laittamista tai innostamista suuren eläimen kanssa. Hevoset ovat tuoneet suoralla ja vilpittömällä palautteella esille tapani olla vuorovaikutuksessa. Omat pimeät pisteet ovat päässeet treenaukseen. Vaikka itsellä ei olisi mitään hevostaustaa, kouluttajahevosten tuki teorian sisäistämisessä on todella antoisaa. Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv-haastatteluissa. Erityisen tärkeää minulle on ollut psykologisen turvallisuuden tutkiminen. Turvallisuuden tunne tuo valtavasti energiaa. Suosittelen Seal-koulutusta kaikille kohtaamistyötä tekeville.”

Päivikki Koskinen
Katri Syvärinen -

Suosittelen sekä tietoa että tunnetta kaipaaville! SoulTeamin koulutuksessa yhdistyvät hienosti teoria ja kokeminen, osaaminen ja inhimillisyys. Paljonkin erilaisia koulutuksia käyneenä sain tästä erittäin paljon irti. Kiitos. Olette huikeita.

Katri Syvärinen - www.katrisyvarinen.fi
Marita Jaatinen

Ihanaa vuorovaikutustaitojen oppimista Henriikan ja Esan johdolla. Suosittelen SEAL-kursseja kaikille.

Marita Jaatinen
Elina Porokka -

Osallistuin tänä vuonna mielettömän vaikuttavaan Vaativien vuorovaikutustilanteiden täydennyskoulutukseen. En arvannutkaan miten tärkeäksi kasvumatkaksi koulutus muodostui ja miten paljon vuoden aikana tapahtui… Opin itsestäni, kasvutaipaleestani, jo tapahtuneesta eheytymisestä sekä psykologisen turvallisuudentunteen luomisesta eri tilanteisiin sekä itselle että muille. Koulutus oli siis merkittävä niin henkilökohtaisella, kuin ammatillisella tasollakin. Kouluttajat olivat timanttisen ammattitaitoisia ja samalla sydänlämpöisen inhimillisiä, ryhmäläiset viisaita, riemastuttavia ja sydän täyttä kultaa. Voin täydestä sydämestäni suositella SoulTeamin koulutusta sen vankan teoriapohjan, sydämellisen ja avarakatseisen inhimillisyyden ja vaikuttavan eläinavusteisuuden vuoksi.

Elina Porokka - www.iloinenporo.fi
Ulla Hukka -

Koulutus joka sytyttää ihmisessä uuden elämän ja ohjailee lempeän hellästi tieteellisin perustein kohti upeaa loppuelämää. Turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne kehossa ja sydämessä, sielunkumppaneiden katseet ja kauniit sanat. Sanat ei riitä kuvaamaan tätä koulutusta, se täytyy jokaisen kokea itse. Suosittelen koko onnellisesta ja rakastetusta sydämestäni.

Ulla Hukka - www.cardehumma.fi
Tiina Pirppu

SEAL vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus oli vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Tiina Pirppu

Miksi hevoset?

Hevoset valmennuksen apuna antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden
oppia tunnetaitoja sekä havainnoida omaa käyttäytymistä ja
tunnekokemusta. Vuorovaikutus hevosen kanssa on konkreettista
ja palaute välitöntä. Hevonen ei suunnittele, teeskentele tai manipuloi.
Se on aina rehellinen ja ilmaisee toiminnallaan sen, mitä tuntee.

Hevosen kieli on kehonkieltä ja energiaa. Heidän kanssaan asiat
muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista eletyiksi kokemuksiksi
ja teoiksi.

Hevosten kanssa tehtävän työn perustana on EKD -Hevostaito, joka
on Esa Korhosen kehittämä menetelmä. SoulTeamin koulutusten ja
yritysvalmennusten ohella Esa ohjaa myös hevostaitoon keskittyviä kursseja.

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille.

Kaiken ihmistyön ytimessä on vuorovaikutuksen laatu. Hevosavusteisen työn vaikuttavuus rakentuu ammattilaisen, hänen hevostyökaveriensa sekä asiakkaan luoman yhteisen systeemin potentiaalin kautta. Tästä syystä hevosavusteista työtä tekevän ammattilaisen on kyettävä samanaikaisesti huolehtimaan niin hevosten, asiakkaiden kuin hänen itsensä hyvinvoinnista. Samanaikaisesti hevosavusteisuus tarjoaa rikkaan kokemuksellisen mahdollisuuden tutkia ja kehittää vuorovaikutustaitoja.

Henriika Maikun Aalto-yliopistolle tehtävä väitöstutkimus hevosavusteisten johtajuus- ja yritysvalmennusten vaikuttavuudesta soveltaa systeemiälynäkökulmaa, positiivista psykologiaa, neuropsykologiaa, vuorovaikutustutkimusta, ja on monitieteinen asettuen soveltavan filosofian, johtamistutkimuksen ja työpsykologian alueille.

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika Maikulla on syvä osaaminen ihmisyydestä sekä kehon ja mielen hyvinvoinnista. Hän on FM, psykoterapeutti (Valvira ja Kela pätevyys), hengitysterapeutti sekä lisensioitu The Journey Practioner -terapeutti. Hän on työskennellyt terapeuttina, työnohjaajana ja valmentajana lähes kymmenen vuotta ja valmentanut erityisesti yritysjohtajia. Tällä hetkellä hän opiskelee Denverin Yliopistossa hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmassa sekä tekee Aalto-yliopistolla väitöskirjaa hevosavusteisen työn vaikuttavuudesta.

Esa Korhonen

Esa Korhonen on Henriika Maikun tutkijakumppani ja hevostaidon opettaja. Hänellä on 28 vuoden yrittäjäkokemus. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, jonka perustavana tarkoituksena on auttaa ihmisiä tavoittamaan nollatila, josta parantava vuorovaikutus hevosten kanssa alkaa. Vasta tämän jälkeen erilaiset tekniikat ja menetelmät voivat tulla toimivaksi.

AIKATAULU ja TOTEUTUSTAPA

Koulutus toteutetaan Lopella (Niinimäentie 322, Läyliäinen). Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää sekä loppuseminaari. Koulutukseen kuuluu kirjallinen päättötyö, joka on samalla lopputentti.

Oletuksena on, että teet hevosavusteista työtä ja sinulla on oman työn edellyttämä koulutus ja pätevyys työskennellä oman kohderyhmän kanssa.  Sinulla on mahdollisuus tehdä koulutukseen liittyviä välitehtäviä omien (tai työssäsi käyttämiesi) hevostesi kanssa. Kaikki käytännön harjoitustyöt jokainen tekee omassa työssään.

Lähiopetuspäivät:
18.-19.10.2019 klo 10-17
2 päivää marraskuussa 2019
2 päivää tammikuussa 2020
Päivät varmistuvat pian.

Loppuseminaari
16.11.2019 klo 10-18

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen normaalihinta on 2550€ + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja siihen tarvittavien hevosten käytön, pääsyn suljettuun ryhmään, välitehtävät sekä jaettavan oheismateriaalin.

Kun ilmoittaudut viimeistään 15.6.2019, saat elokuussa 2019 alkavan koulutuksen ennakkoilmoittautujan hintaan 1790€ + alv 24% ja säästät 760€ + alv 24%

HAE KOULUTUKSEEN NYT

Lähetä sähköpostitse lyhyt esittely itsestäsi. Kerro esittelyssä koulutustaustasi, työkokemuksesi, tämän hetkinen työyhteisö ja työnkuvasi siinä.

Henriika: 040 4168409, henriika@soulteam.fi

Jos tarvitset lisätietoja koulutuksesta, voit lähettää minulle sähköpostin, tekstiviestin tai soittaa. Autan sinua mielelläni. Jos olet kiinnostunut, tiedustelu kannattaa tehdä nyt, sillä koulutus täyttyy nopeasti ja paikkoja on vain 10.

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Niinimäentie 322
12600 Läyliäinen

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651