Miksi hevoset ovat mukana vuorovaikutuskoulutuksessa?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hevoset ovat olennainen osa vaativien vuorovaikutustaitojen koulutuksiamme. Miksi? Vastaus on yksinkertainen: Hevoset ovat mukana koulutuksessa tehostamassa oppimista. Ne opettavat olemaan ihmisiksi. Ne opettavat tervettä itsetuntoa, joka mahdollistaa, että pystymme katsomaan totuudellisesti ja myötätuntoisesti niin omaa kuin toistenkin epätäydellisyyttä.

Kaiken hevosavusteisen työn tehtävänä on optimoida toiminnan tavoitteiden saavuttamista. SEAL – Vaativien vuorovaikutustaitojen koulutuksessa tavoitteena on lisätä osallistujien itsetuntemusta ja paineensietokykyä sekä taitoa luoda psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä ja kykyä toimia viisaasti vaikeissakin vuorovaikutustilanteissa.

Hevoset antavat parhaimmillaan sekä tehokkaan että valtavan antoisan oppimisen ponnahduslaudan. Huomasin vuosia sitten, että pelkkä teoriatieto ei riitä, jos haluan oikeasti opetella jotakin uutta. Erityisen huonosti pelkkä teoriatieto riittää, jos opeteltava asia liittyy kanssakäymiseen muiden kanssa. Voin teoreettisesti olla hyvinkin tietoinen vaikkapa siitä, miten tärkeää olisi vaikeissa paikoissa osata säädellä tunteita, mutta käytännössä homma ei etene, jos en konkreettisesti osaa toimia toisin.

Hevoset ovat olleen minulle tärkeimpiä opettajiani. Olen oppinut hevosten kanssa niin herkkyyttä hellittää kuin uskallusta pyytää. Olen kokenut kehollisen vuorovaikutuksen ja yhdessä tapahtuvan tunnesäätelyn voiman. Olen oppinut rohkaisemaan, mutta myös ottamaan hevosen tarjoamaa tukea vastaan. Tämä kaikki auttaa jokaisena työpäivänä minua ammatillisesti psykoterapeuttina, kouluttajana ja valmentajana.  

Hevoset tekevät näkyväksi niin voimavaramme kuin kasvunpaikkammekin. Ne auttavat käsittelemään haastaviakin teemoja ja auttavat syventämään kokemuksen kautta tulevaa ymmärrystä.

Työskentely hevosten kanssa on aina kokemuksellista, kehollista ja vuorovaikutuksellista. Hevosavusteisuus tarjoaa oppimisympäristön, jossa kehollinen elossaolevuus, hengityksen liike, tunnesävyt ja toiminnallisuus muodostavat sekä haavoittuvuutta, mutta myös uuden oppimista ja laajentumista esiin kutsuvan tilan.

Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Hevosten ilmentämät viestit turvallisuudesta, säikähdyksistä ja epäilyksistä ovat olennainen osa hevosavusteista koulutusta ja sen kokonaisuutta.

Nykyaika tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltavat olla aktiivisia, ilmaista itseään ja rakentaa yhteisöllisyyttä erillisyyden sijaan. Hevoset auttavat löytämään voimamme. On huikaisevaa tuntea, kun iso eläin haluaa olla kanssasi ja seurata sinua. On huikaisevaa saada kokea ison eläimen läheisyys ja sen hellyys. Parhaimmillaan hevoset mullistavat elämämme.

“Koko elämä muuttui tänä syksynä. Joku asia hevosten kautta asioiden oivaltamisessa vaikutti. Olen tiedostanut enemmän tasapainoisten rajojen merkityksestä. Olen oppinut sisäistä johtajuutta ja oman itsen puolelle asettumista. Itsetuntoni on kasvanut. Silmiä avaava koulutus kehollisuuden merkityksestä vuorovaikutuksessa!”

Seuraava SEAL – Vaativen vuorovaikutustaitojen koulutus alkaa helmikuussa 2021. Lue lisää täältä…

Kysy lisää: henriika@soulteam.fi. tai 040 4168409

Lue lisää...

Koronabandemia sekä yhdisti että erotti

Korona sekä yhdisti että erotti

Koronapandemia on kollektiivinen trauma, joka on sekä yhdistänyt että erottanut. Se on koskettanut jokaista, mutta samalla lisännyt polarisaation myötä eriarvoisuutta. Olemme olleet

Ota yhteyttä

Niinimäentie 322, Läyliäinen

Henriika 040 4168409

Esa 045 3290651