Psykologisen turvallisuuden
ja rakentavan vuorovaikutuksen
ammattilaiset

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät neuropsykologian ja organisaatiotutkimuksen, psykologisen turvallisuuden sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen.

Valmennamme. Koulutamme. Autamme

Ajankohtaista

7 laatua - Vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus

7  laatua - Vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on suunnattu vaativaa kohtaamistyötä tekeville ammattilaisille.

Kyseessä on uusimuotoinen täydennyskoulutus, joka on osa SEAL (SoulTeam Equine Assisted Learning) koulutuskokonaisuutta.Voit käydä kaikki meidän koulutukset missä tahansa järjestyksessä. Koulutusten tärkeimpänä tavoitteena on tarjota tehokas osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta.

7 laadun koulutuksessa kehität kykyäsi käyttää erilaisia vuorovaikutuksen laatuja älykkäästi, vaikuttavasti ja joustavasti - tilanteen vaatimalla tavalla. Jokainen laatu ilmentää tiettyä sosiaalisen vaikuttamisen voimaa.

Vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus

Uusi ryhmä aloittaa 9.8.2019.

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – Vuorovaikutuskoulutus on suunnattu vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille. Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tarjota syvällinen osaaminen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa.

Psykologisen turvallisuuden Intensiivivalmennus

”Olenko turvassa?” on yksi elämän suurista kysymyksistä. Turvallisuuden tunne on edellytys oppimiselle, kasvulle ja kehittymiselle. Se tarkoittaa varmuutta siitä, että voi olla muiden seurassa oma, kokonainen itsensä.

Psykologisen turvallisuuden intensiivi tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden syventyä psykologisen turvallisuuden tuomiin hyötyihin. Intensiivin aikana syvennät kykyäsi tunnistaa, milloin kehon vaaratutka aktivoituu. Kehität kykyäsi auttaa sekä itsesi että toiset takaisin psykologisesti turvalliseen tilaan. Syvennät kykyäsi tunnistaa psykologista turvallisuutta rajoittavia että sitä mahdollistavia tekijöitä, ja opit omalla toiminnallasi luotsaamaan vaikeitakin vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan.

Psykoterapia ja työnohjaus

Psykoterapia on sisäistä työtä. Se auttaa tutkimaan omannäköisen elämän, oman tahdon sekä läheisyyden ja yhteenkuulumisen kaipuun välistä suhdetta. Työskentely lisää sisäistä lupaa olla monenlainen, monikerroksellinen. Jokainen voi vapautua, tulla joustavammaksi, laajemmaksi, moniulotteisemmaksi ja vapaammaksi. Useimmiten muutokset tapahtuu lopulta nopeammin ja keveämmin kuin alussa uskaltaa ajatellakaan.

Halutessasi ja hyötyessäsi voimme työskennellä hevostemme avustuksella. Hevosavusteinen psykoterapia ja työnohjaus mahdollistavat kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen työskentelyn.

Mitä hyödyt koulutuksistamme?

  • Opit luomaan psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä

    Tunnistat, milloin kehon vaaratutka aktivoituu. Osaat auttaa sekä itsesi että toiset takaisin psykologisesti turvalliseen tilaan.

  • Paineensietokykysi kasvaa

    Opit omalla toiminnallasi luotsaamaan kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan.

  • Uskallat tehdä tarvittavia muutoksia

    Opit kommunikoimaan tehokkaasti tavoilla, jotka sopivat sinulle. Vahvistat näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia.

Asiakkailtamme

Miia Toikka -

Suosittelen todela lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Miia Toikka - www.miiatoikka.fi
Angelika Viitala

Omalla kohdallani vaativien vuorovaikutustaitojen koulutus on ollut niin mullistava, ettei mitkään superlatiivit kuvaa kyllin hyvin sen todellista antia. Nyt on sellaiset työkalut mukana loppuelämän matkalla, ettei entistä rikkaampi elämä ainakaan niiden puutteesta jää kiinni. Myöskin ryhmässä koetut jakamiset ja kohtaamiset kulkevat varmasti mukana.

Angelika Viitala
Päivikki Koskinen

“Suorastaan hämmentävän oivaltavaa Henriikan ja Esan vetämästä koulutuksesta tekee sen kokonaisvaltaisuus. Syvä teoria tulee todeksi käytännön harjoitteissa (ihanien) hevosten kanssa. On suuri rikkaus päästä harjoittelemaan esimerkiksi kontaktin luomista, tiimiytymistä, rajan laittamista tai innostamista suuren eläimen kanssa. Hevoset ovat tuoneet suoralla ja vilpittömällä palautteella esille tapani olla vuorovaikutuksessa. Omat pimeät pisteet ovat päässeet treenaukseen. Vaikka itsellä ei olisi mitään hevostaustaa, kouluttajahevosten tuki teorian sisäistämisessä on todella antoisaa. Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv-haastatteluissa. Erityisen tärkeää minulle on ollut psykologisen turvallisuuden tutkiminen. Turvallisuuden tunne tuo valtavasti energiaa. Suosittelen Seal-koulutusta kaikille kohtaamistyötä tekeville.”

Päivikki Koskinen
Katri Syvärinen -

Suosittelen sekä tietoa että tunnetta kaipaaville! SoulTeamin koulutuksessa yhdistyvät hienosti teoria ja kokeminen, osaaminen ja inhimillisyys. Paljonkin erilaisia koulutuksia käyneenä sain tästä erittäin paljon irti. Kiitos. Olette huikeita.

Katri Syvärinen - www.katrisyvarinen.fi
Marita Jaatinen

Ihanaa vuorovaikutustaitojen oppimista Henriikan ja Esan johdolla. Suosittelen SEAL-kursseja kaikille.

Marita Jaatinen
Elina Porokka -

Osallistuin tänä vuonna mielettömän vaikuttavaan Vaativien vuorovaikutustilanteiden täydennyskoulutukseen. En arvannutkaan miten tärkeäksi kasvumatkaksi koulutus muodostui ja miten paljon vuoden aikana tapahtui… Opin itsestäni, kasvutaipaleestani, jo tapahtuneesta eheytymisestä sekä psykologisen turvallisuudentunteen luomisesta eri tilanteisiin sekä itselle että muille. Koulutus oli siis merkittävä niin henkilökohtaisella, kuin ammatillisella tasollakin. Kouluttajat olivat timanttisen ammattitaitoisia ja samalla sydänlämpöisen inhimillisiä, ryhmäläiset viisaita, riemastuttavia ja sydän täyttä kultaa. Voin täydestä sydämestäni suositella SoulTeamin koulutusta sen vankan teoriapohjan, sydämellisen ja avarakatseisen inhimillisyyden ja vaikuttavan eläinavusteisuuden vuoksi.

Elina Porokka - www.iloinenporo.fi
Ulla Hukka -

Koulutus joka sytyttää ihmisessä uuden elämän ja ohjailee lempeän hellästi tieteellisin perustein kohti upeaa loppuelämää. Turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne kehossa ja sydämessä, sielunkumppaneiden katseet ja kauniit sanat. Sanat ei riitä kuvaamaan tätä koulutusta, se täytyy jokaisen kokea itse. Suosittelen koko onnellisesta ja rakastetusta sydämestäni.

Ulla Hukka - www.cardehumma.fi
Tiina Pirppu

SEAL vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus oli vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Tiina Pirppu

Miksi hevoset?

Hevoset valmennuksen apuna antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden
oppia tunnetaitoja sekä havainnoida omaa käyttäytymistä ja
tunnekokemusta. Vuorovaikutus hevosen kanssa on konkreettista
ja palaute välitöntä. Hevonen ei suunnittele, teeskentele tai manipuloi.
Se on aina rehellinen ja ilmaisee toiminnallaan sen, mitä tuntee.

Hevonen on sosiaalinen pako- ja laumaeläin, jolla on omat lajityypilliset
erityispiirteet ja tarpeet. Ihmisen kanssa olennainen samankaltaisuus
syntyy erityisesti laumaeläimellisyydestä, jonka vuoksi hevosella ja
ihmisella on samankaltaisia tarpeita, puolustusmekanismeja ja tunteita.
Molempien hyvinvointi pohjaa kykyyn toimia laumassa ja liittyä muihin.
Ehkä hevoset ovat tarpeeksi samanlaisia ja tarpeeksi erilaisia, jotta
työskentely niiden kanssa voi tarjota innostavan ja vaikuttavan
menetelmällisen vahvistuksen ihmisten muutostyössä.

Hevosten kanssa asiat muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista
eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi. Uusimuotoinen valmennuksemme
eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta. Kiinnostus uudenlaiseen
työskentelyyn riittää.

Kaiken hevosavusteisen työn tehtävänä on tehostaa asiakkaan
tavoitteiden saavuttamista. Hevoset ovat mukana toiminnassa
optimoimassa jotain jo olemassa olevaa tavoitetta. Ammattilaisen
tulisi kyetä perustelemaan jokaisen hevosten kanssa tehdyn
kokemuksellisen harjoituksen jälkeen se, miksi juuri tämä harjoitus
tehtiin ja mikä sen tavoite oli. Miten juuri tämä harjoitus tukee ja
auttaa asiakasta eteenpäin? Mikä on intentioni? Millaisia asioita
hevosavusteinen kokemus mahdollistaa? Minkä vuoksi teimme
sitä, mitä teimme?

Hevosten kanssa tehtävän työn perustana on EKD -Hevostaito, joka
on Esa Korhosen kehittämä menetelmä. SoulTeamin yritysvalmennusten
ohella Esa ohjaa myös hevostaitoon keskittyviä kursseja.

Lue lisää hevosavusteisen työn perustasta täältä...

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille.

Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä. Organisaatioon kuuluvien ihmisten perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä sisäisen motivaation rakennusaineita. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan työelämän käytännön haasteita.

Henriika Maikun Aalto-yliopistolle tehtävä väitöstutkimus hevosavusteisten johtajuus- ja yritysvalmennusten vaikuttavuudesta soveltaa systeemiälynäkökulmaa, positiivista psykologiaa, neuropsykologiaa, vuorovaikutustutkimusta, ja on monitieteinen asettuen soveltavan filosofian, johtamistutkimuksen ja työpsykologian alueille.

Kouluttajat

Henriika Maikku

Henriika Maikulla on syvä osaaminen ihmisyydestä sekä kehon ja mielen hyvinvoinnista. Hän on FM, psykoterapeutti (Valvira ja Kela pätevyys), hengitysterapeutti sekä lisensioitu The Journey Practioner -terapeutti. Hän on työskennellyt terapeuttina, työnohjaajana ja valmentajana lähes kymmenen vuotta ja valmentanut erityisesti yritysjohtajia. Tällä hetkellä hän opiskelee Denverin Yliopistossa hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmassa sekä tekee Aalto-yliopistolla väitöskirjaa hevosavusteisen työn vaikuttavuudesta.

Esa Korhonen

Esa Korhonen on Henriika Maikun tutkijakumppani ja hevostaidon opettaja. Hänellä on 28 vuoden yrittäjäkokemus. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, jonka perustavana tarkoituksena on auttaa ihmisiä tavoittamaan nollatila, josta parantava vuorovaikutus hevosten kanssa alkaa. Vasta tämän jälkeen erilaiset tekniikat ja menetelmät voivat tulla toimivaksi.

Usein kysyttyä

Tarvitseeko minulla olla aiempaa kokemusta hevosista? +

Ei tarvitse. Kaikki harjoitukset on suunniteltu niin, että ne sopivat yhtä lailla pitkään hevosten kanssa olleille kuin sellaisille, jotka kohtaavat hevoset ensimmäistä kertaa.

Pelkään hevosia. Voinko silti osallistua? +

Voit hyvin osallistua, ja todennäköisesti saat aivan erityisen paljon valmennuksesta. Voit kaikissa harjoituksissa rauhassa kuunnella itseäsi ja päättää kuinka lähellä hevosia haluat olla.

Sopivatko valmennuksenne kaikille? +

Osa valmennuksistamme sopii kaikille ja osa, erityisesti tietyt koulutukset vaativat sopivan pohjakoulutuksen ja työkokemuksen. Jos mietit jotain tiettyä valmennustamme tai koulutustamme, ota yhteyttä. Autamme mielellämme. henriika @soulteam.fi tai 040 4168409

Voinko maksaa useammassa erässä? +

Kaikki valmennuksemme ja koulutuksemme on mahdollista maksaa erissä sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Niinimäentie 322
12600 Läyliäinen

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651