Kehitä vuorovaikutus-
älykkyyttäsi

Sopivatko koulutuksemme sinulle

2 uupumista aiheuttavaa asiaa

Luottamus ja tunnetaidot mahdollistavat psykologisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tehokkuuden

Mihin negatiivisia tunteita tarvitaan

SEAL-Koulutukset

Kokemuksellisuus saa teoreettisen ymmärryksen elämään ja tekee siitä totta

Uusimuotoiset valmennuksemme yhdistävät psykologian, organisaatiotutkimuksen sekä hevosavusteisen kokemuksellisen oppimisen

Seuraava koulutusryhmä aloittaa toukokuussa 2020 Lopella

SEAL- Vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus

Kehitä vuorovaikutusälykkyyttäsi

Koulutus tarjoaa syvällisen osaamisen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, tilanteen haastavuudesta riippumatta. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. 

Kehität tilannetajuasi sekä opit ottamaan ja antamaan tilaa sopivasti. Opit luomaan psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä, ja siten vahvistamaan oppimista ja kasvua. Opit luotsaamaan kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita rakentavaan suuntaan. 

SEAL- Palautumisen täydennyskoulutus

Opi suuntaamaan energiaasi oikein

Palautumisen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää kykyään palautua, pysäyttää stressi ajoissa sekä suunnata energiaansa kestävän, tarpeeksi hyvän omannäköisen elämän rakentamiseen. Koulutus antaa lisäosaamista kaikille ihmistyötä tekeville, joiden työhön kuuluu tukea myös muiden hyvinvointia. 

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen osaamispaketin stressinhallintaan ja palautumiseen. Opit tasapainoittamaan autonomista hermostoasi ja tukemaan syvemmin palautumista. Lisäät ymmärrystäsi psykologisista perustarpeiden merkityksestä vakaan toimintakyvyn ja kestävän innostuneisuuden luomisessa sekä vahvistat kykyäsi tasapainoittaa ja vahvistaa sisäisiä rajojasi.

Palautumisviikonloppu 26.-27.6.2020

Palautumisen täydennyskoulutus syksyllä 2020

Loviisassa 7.5.2020

Johdantokurssi hevosen faskia- ja traumatyön metodeihin

Liza Kimble ensimmäistä kertaa Suomessa!

Liza Kimble on Etelä Afikasta kotoisin oleva kansainvälinen hevosterapeutti. Hän on erikoistunut faskioiden merkitykseen ja hevosten traumoihin. Liza on mukana tiivisti kansainvälisessä faskia tutkimuksessa ja hänen kurssinsa ovat erittäin kysyttyjä niin Euroopassa, Afrikassa, Australiassa kuin Yhdysvalloissa. 

Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus saada Liza Suomeen ensimmäistä kertaa toukokuussa 2020. Liza pitää päivän mittaisen johdantokurssin faskia ja traumatyön metodeihin Hausjärjellä, jonne voi ammattilaisten lisäksi tulla mukaan oppimaan myös niitä, jotka haluavat syventää ymmärrystään oman hevosen hoitamisessa.

Polyvagaalisen teorian käytännön sovellutuksia hevosavusteisessa työssä

Yhteys on avain muutokseen

Koulutus tarjoaa perusymmärryksen polyvagaalisesta teoriasta sekä sen käytännön soveltamismahdollisuuksista hevosavusteissa työssä. Opit kuinka voit tietoisesti hyödyntää erilaisia vireystiloja kehon ja mielen yhteistyötä hevosavusteisessa työssä. 

Opit lukemaan paremmin hevosten vireystiloja ja auttamaan hevosta rentoutumaan silloin, kun vaaratutka aktivoituu. Opit tulkitsemaan sekä hevosen ylivireyttä että alivireyttä. Kehität ja syvennät hevosavusteisia harjoituksia niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin asiakkaitasi ja heidän tavoitteidensa saavuttamista.

Lopella pe 20.3.2020

Lopella pe-su 3.-5.7.2020

SEAL- Psykologisen turvallisuuden intensiivi

Turvallisuuden tunne on edellytys oppimiselle, kasvulle ja kehittymiselle

Psykologisen turvallisuuden intensiivi tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden syventyä psykologisen turvallisuuden tuomiin hyötyihin. Intensiivin aikana syvennät kykyäsi tunnistaa, milloin kehon vaaratutka aktivoituu. Kehität kykyäsi auttaa sekä itsesi että toiset takaisin psykologisesti turvalliseen tilaan. Syvennät kykyäsi tunnistaa psykologista turvallisuutta rajoittavia että sitä mahdollistavia tekijöitä, ja opit omalla toiminnallasi luotsaamaan vaikeitakin vuorovaikutustilanteita puolustamisesta ja hyökkäämisestä rakentavaan suuntaan.

SEAL- tunneäly ja 7 vuorovaikutuksen laatua

Kehitä vuorovaikutuksen vaikuttavuutta

Täydennyskoulutus on suunnattu vaativaa kohtaamistyötä tekeville ammattilaisille. Koulutuksessa opettelet käyttämään erilaisia vuorovaikutuksen laatuja älykkäästi, vaikuttavasti ja joustavasti – tilanteen vaatimalla tavalla. 

Jokainen laatu ilmentää tiettyä sosiaalisen vaikuttamisen voimaa. Toiseksi syvennät tunneälykkyyttäsi ja kykyäsi hyödyntää kaikenlaisten, myös negatiivisten tunteiden antamaa tietoa kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Seuraava koulutusryhmä aloittaa syksyllä 2020 Lopella

Psykoterapia ja työnohjaus

Psykoterapia on sisäistä työtä. Se auttaa tutkimaan omannäköisen elämän, oman tahdon sekä läheisyyden ja yhteenkuulumisen kaipuun välistä suhdetta. Työskentely lisää sisäistä lupaa olla monenlainen, monikerroksellinen. Jokainen voi vapautua, tulla joustavammaksi, laajemmaksi, moniulotteisemmaksi ja vapaammaksi. Useimmiten muutokset tapahtuu lopulta nopeammin ja keveämmin kuin alussa uskaltaa ajatellakaan.

Halutessasi ja hyötyessäsi voimme työskennellä hevostemme avustuksella. Hevosavusteinen psykoterapia ja työnohjaus mahdollistavat kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen työskentelyn. Kysy vapaista paikoista: henriika@soulteam.fi

Kenelle koulutuksemme sopivat

Pedagogisella, terapeuttisella ja hoitoalalla työskenteleville, jossa vuorovaikutuksen laatu on keskeinen osa työn tulosta. 

Työhyvinvoinnin asiantuntijoille, työterveyshuollon henkilöstölle ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle, joilla on merkittävä rooli auttaa työyhteisöä voimaan hyvin. 

Tiiminvetäjälle tai esimiehelle, joka haluaa tukea ja haastaa ryhmänsä antamaan parhaan mahdollisen panoksen yhteiseen projektiin. 

Yrittäjälle, jonka yrityksen tulos on kiinni henkilöstön panostuksesta

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille. Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä. 

Ihmisten perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä sisäisen motivaation rakennusaineita. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan työelämän käytännön haasteita. Hyvä elämä, rakkaus, turvallisuus tai jaettu ilo eivät synny sattumalta tai ole mysteerejä, joiden arvoitusta emme osaisi ratkaista. 

Meidän missionamme on tarjota tilaa ja teoreettista kaikupohjaa niin ajatuksille, keholle kuin tunteillekin, jotta jokainen voi luoda hyvää, inhimillistä, myötätuntoista ja rakkaudellista elämää. Niin töissä kuin kotonakin. Me olemme tasapainoittajia ja perustan rakentajia digiyhteisöjen ja yhä teknologistuvamman arjen rinnalla. 

Kaikki koulutuksemme perustuvat kokemukselliseen oppimiseen, akateemisen tutkimukseen ja hevosavusteisuuteen. Ne antavat valmiudet hyödyntää ja soveltaa oppimiasi taitoja tiimityössä, ryhmänohjaustilanteissa ja kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa.

Koulutuksemme sopivat sinulle, jos

Sinulla on tärkeä rooli vuorovaikutustilanteissa rakentaa luottamusta ja tukea aikaansaavuutta

Menetät itsevarmuutesi tietyissä tilanteissa ja tietynlaisten ihmisten kanssa

Huomaat joskus puolustautuvasi liian nopeasti tai toisaalta saatat miellyttää silloin, kun sinun olisi tärkeää perustella kantaasi

Haluat kehittää kykyäsi toimia viisaasti myös paineisissa vuorovaikutustilanteissa

Haluat ymmärtää paremmin keho-mieli yhteyttä ja kehollisen viestinnän roolia vuorovaikutustilanteissa

Huomaat kuormittuvasi tietynlaisten ihmisten seurassa

Mietit kuinka annat ja otat tilaa sopivasti, jotta rakentava dialogi on mahdollinen

Olet huomannut, että joskus korkean paineen tai stressin alla sinun on vaikea toimia harkitusti.

Jos tunnistat itsesi useammasta kuin yhdestä kohdasta edeltä, koulutuksemme ovat sinua varten. Koulutuksissamme yhdistetään huippututkimuksen antama tuki käytännön työhön. Teemme nykytieteen viimeaikaisista läpimurroista käytännöllisiä sovellutuksia.

Life, after all, is experiential learning

Koulutukset pitävät sisällään sekä ihmisten että hevosten kesken tehtäviä harjoituksia. Hevoset kouluttajina antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden havainnoida vuorovaikutuksen dynamiikkaa tässä ja nyt, sekä kehittää itsetuntemusta ja tunnetaitoja. Hevoset ovat lauma- ja pakoeläiminä erityisen herkkiä vuorovaikutuksen nyansseille, tunneviestinnälle ja sanattomalle yhteydelle. Koulutukset eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta, mutta syventävät jo nyt eläinavusteista työtä tekevien ammatillista osaamista. Hevostyön rinnalla ihmisten kesken jaettu teoria ja opitun reflektointi on merkittävä osa koulutuksia.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kati Tiihonen

Kehittämisen asiantuntija

SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) – vuorovaikutuskoulutus on ammattitaitoinen ja hienosti toteutettu täydennyskoulutus. Palkitsevinta koulutuksessa oli uusiin, upeisiin ja lahjakkaisiin ihmisiin tutustuminen, heidän koskettavien tarinoidensa kuuleminen ja yhdessä oivaltaminen sekä positiivisen ja kannustavan palautteen saaminen. Sain koulutuksesta myös valtavasti oppeja ja oivalluksia, joista päällimmäisenä mm. että herkkyys ei ole heikkoutta, vaan vahvuutta ja taitoa tulkita toisia ihmisiä. Psykologinen turvallisuus on työyhteisössä kasvun, kehittymisen ja yhteisen oppimisen edellytys ja ihmisten kanssa työskentely vaatii ennen kaikkea empatiakykyä ja ihmisten erilaisuuden, yksilöllisyyden ja haavoittuvuuden ymmärtämistä. Sen sijaan kaikenlainen vallankäyttö heikentää ihmisten välistä tunneyhteyttä ja sitä kautta myös luottamuksen syntymistä.

Heli Pruuki

Erityisasiantuntija

Osallistuin tänä vuonna SoulTeamin SEAL (Soulteam Equine Assisted Learning) vaativan vuorovaikutuksen täydennyskoulutukseen. Muutamaan kertaan jakamani kuvat itsestäni hevosten kanssa olivat juuri sieltä. Koulutus oli minulle merkittävä kokemus. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville – paitsi terapeuteille, työnohjaajille, sosiaalityötä tekeville ja kasvattajille, myös esim. esimiestyötä tekeville ja johtajille.
Koulutus on monessa mielessä erityinen, erilainen kuin mikään muu koulutus, joita olen aika monta ehtinyt käymään. Kouluttaja, psykoterapeutti Henriika Maikku saa entisestään tututkin teoriat elämään, ja yhdistelee niitä luovilla ja kiinnostavilla tavoilla. Koska vuorovaikutusprosessit ovat aina myös kehollisia, on koulutuksessa olennaista harjoitella ja tunnustella kaikkia teemoja myös kehollisesti - yksin omassa kehossa sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja etenkin hevosten kanssa.
Hevonen on vaistoeläin ja reagoi nopeasti ja kehollaan. Se ei osaa teeskennellä ja peittää tunteitaan. Niinpä omat liikkeet, eleet, hengitys ja äänensävyt ovat vuorovaikutuksessa aivan olennaisessa asemassa. Vaikka ihmiset osaavat peittää tunteitaan, kehot viestivät ja aistivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa aivan yhtä paljon kuin hevosilla. Siksi ei ole yhdentekevää, että tulemme tietoisiksi omista toimintatavoistamme, harjoittelemme rakentavampia tapoja ja opimme esimerkiksi vahvistamaan psykologista turvallisuutta myös kehojemme välityksellä. Jo ensimmäisenä koulutuspäivänä opin jotain todella tärkeää itsestäni ihanan suomenhevosen Oivan avulla.
Olen korkeintaan wanna-be- hevostyttö ja se vähän epäilytti ennalta, mutta hevostaitoja ei koulutuksessa tarvittu ollenkaan - taitava hevoskouluttaja Esa Korhonen opasti kaikessa turvallisesti. Mutta jos hevoset pelottavat, harjoituksia voi myös seurata etäämmältä. Koulutuspäivät vietetään suloisella maatilalla Lopen Läyliäisissä, mikä sekin on virkistävän erilaista verrattuna tavalliseen työarkeen. Koulutuksessa - ja sen jälkeen - kaikkea työelämää tulee katsottua vähän eri tavalla. Ja oikeastaan muutakin elämää.

Tiina Pirppu

Kehitysjohtaja

SEAL – vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus on ollut vaikuttavin koulutus, jossa olen ollut mukana. Vaikutus ei ole ainoastaan yksilötasolla, vaan ulottuu osallistujan lähipiiriin. Ehdottoman hyvä johtotehtävissä työskenteleville. Muutosjohtajuudessa tuloksiin päästään aivan varmasti paremmin ja nopeammin tämän koulutuksen avulla.

Päivikki Koskinen

Toimittaja

Koska koulutus on niin konkreettinen, on ollut hienoa päästä jalkauttamaan uusia työkaluja heti omaan työhöni esimerkiksi suorissa tv- haastatteluissa. Koulutus on syventänyt sanojen tuolle puolen ylettyvää osaamistani. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin sanat, joita käytän. Hengitys, kehon ilmeet ja eleet, tunneilmaisu ja kykyni toimia erilaisissa vireystiloissa vaikuttavat perustavasti siihen, kuuntelevatko toiset minua ja pystynkö toimimaan vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Suosittelen Seal-koulutuksia kaikille kohtaamistyötä tekeville.

Miia Toikka

Valmentaja

Suosittelen todella lämpimästi! Syvällinen, kokemuksellinen oppimismatka, joka tuottaa vahvoja oivalluksia vuorovaikutuksesta ja antaa vankan teoriaperustan siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä myös käsitteellisellä tasolla.

Koulut-tajat

Henriika Maikku

Henriika on vaativien vuorovaikutustaitojen asiantuntija.
Hän on työyhteisöjen kehitysvalmentaja sekä psykoterapeutti (Kela & Valvira pätevyys), jolla on vahva organisaatio-, trauma- ja psykofyysisen työskentelyn osaaminen. 

Henriika on valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta. 

Esa Korhonen

Esa Korhonen on opettanut hevostaitoa lähes 40-vuotta. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, joka toimii SoulTeamin hevosavusteisen työn pohjana. Esa on kokenut yrittäjä. Hän on tehnyt hevostaidon opettamisen lisäksi pitkän työuran esimiehenä ja keittiömestarina.

Ota yhteyttä

Henriika Maikku
henriika@soulteam.fi
040 4168409

Esa Korhonen
esa@soulteam.fi
045 3290651

Niinimäentie 322, 12600 Läyliäinen