Johtajuus -valmennus

Hyvä johtajuus on kannustavan, innostuneen, asiakkaita palvelevan ja tulosta tekevän yhteisön luomista yhdessä muiden kanssa. Tarvitsemme johtajia, jotka yhdistävät kokonaisuuksien hallinnan ja pienten hyvien tekojen voiman. Tarvitsemme johtajia, jotka luovat arvonantoa ja kannustavuutta ympärilleen, vaihtavat joustavasti näkökulmaa, auttavat muuttamaan ongelmat rohkeiksi tavoitteiksi sekä vastaavat muiden viesteihin tavoilla, jotka saavat aikaiseksi yhteisen nosteen.

Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan syventää johtajuustaitojasi ja itsetuntemustasi hevosten avustuksella. Hevosten kanssa tehtävän valmennuksen jälkeen todella tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet. Osaat tulkita sanatonta viestintää ja käyttää tietona kaikkia tunteitasi. Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt ja uskallat lähteä muutoksiin. Ymmärrät pienten tekojen voiman kokonaisuudessa ja saat olla sama ihminen niin töissä kuin kotonakin. Elämäsi on tasapainossa ja elät arvojesi mukaista elämää.

Valmennus vahvistaa osallistujien kykyä johtaa sisäistä motivaatiota ja taitoa tukea sekä omaa että muiden ihmisten valmiutta tarttua vastuullisesti ja rohkeasti käsillä oleviin tehtäviin. Sisäinen motivaatio on menestyksen avain. Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä.

Olemme yhdistäneet huippututkimuksen antaman tuen, monialaisen ja kehittyneen valmennuksen ja luonnollisen hevosmiestaidon kokonaisuudeksi, joka palvelee organisaatioiden keskijohtoa ja ylempää johtoa.

Hyvä johtajuus on taito, jota voi aina kehittää.

Valmennuksen hyödyt

 • Tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet
 • Tunnistat osasi systeemiälykkyydessä *
 • Osaat tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
 • Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
 • Tulet sinuiksi kaikkien tunteittesi kanssa ja osaat käyttää niitä tiedon lähteenä
 • Tunnistat omaa johtamista rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät
 • Löydät rohkeutta ansaita yhteisössä aidosti paikkasi johtajana ja esimiehenä
 • Opit luomaan yhteisen nosteen
 • Uskallat lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
 • Saat olla sama ihminen töissä ja kotona ja se on ihan ok
 • Elät arvojesi mukaista elämää
 • Vahvistat näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia.

Aloitamme uuden valmennusryhmän, kun ryhmässä on tarpeellinen määrä osallistujia. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä. Valmennus kestää kokonaisuudessaan puoli vuotta ja pitää sisällään kuusi valmennuspäivää. Tapaamisten välillä sitoudut tekemään kotitehtäviä ja harjoituksia. Niillä on suuri merkitys onnistumisessa. Olemme aina tarvittaessa tukenasi.  Valmennuksen hinta on 495€ hlö/pvä + alv.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Tiimivalmennus

Toisiaan kannustava ja innostunut työyhteisö tekee hyvää tulosta. Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan, joka vahvistaa yhteen pelaamisen henkeä sekä auttaa löytämään haluamanne ratkaisut ja ne työkalut, jotka saavat aikaan yhteisen nosteen.

Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan elämän käytännön haasteita.

Kehonkieli ja tapa reagoida, innostua tai latistaa, vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen ja tuottavuuteen. Valmennuksen avulla luotte ympäristön onnistumisille, parannatte sisäistä motivaatiota ja juurrutatte hyviä ideoita arkeen. Annamme apumme muutoksissa ja saatte konkreettisia työkaluja mukaanne.

SoulTeamin työskentelyn perustana on vahva tieteellinen tuki. Valmennuksemme yhdistää positiivisen psykologian, systeemiajattelun *, henkisen kasvun, hevostaidon, ja kokemuksellisen oivaltamisen hevos- ja ihmislaumojen sisällä. Työskentely hevosten kanssa tarjoaa hyvin konkreettisen ja vaikuttavan tavan syventää omaa ymmärrystä itsestä, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuuksista saavuttaa määritellyt tavoitteet. ’Sen tekeminen, mikä toimii’ tulee välittömästi näkyväksi olipa kyseessä sitten palautteen oikeanlaisuus tai oikea-aikaisuus, selkeä tavoite, onnistuminen tai uudenlaiset ratkaisut.

Valmennuksen hyödyt

 • Osaatte kannustaa ja auttaa toisianne paremmin
 • Tunnistatte osanne systeemiälykkyydessä *
 • Uskallatte jakaa oikeita asioita ja pelata vielä paremmin samaa peliä
 • Osaatte johtaa itseänne paremmin
 • Vahvuutenne kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
 • Osaatte tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
 • Tulette sinuiksi kaikkien tunteiden kanssa ja osaatte käyttää niitä tiedon lähteenä
 • Opitte luomaan yhteisen nosteen
 • Uskallatte lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
 • Vahvistatte näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia

Ota yhteyttä ja kysy lisää: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Kuinka tuloksiin

Ratkaisut löytyvät tekemällä ja kokeilemalla. Analyysi ja asioiden rationaalinen tarkastelu eivät aina riitä. Työskentelemme niin ajattelun, tunteiden kuin kehonkin kanssa. Monikerroksellisten älykkyyksien vahvistaminen muodostaa työskentelymme menetelmällisen perustan.

Kehonäly on kehotietoisuutta sekä kykyä ohjata, energisoida ja rauhoittaa kehoa hengityksen ja bioenergetiikan avulla. Vapaa keho on hengittävä, tunteva ja ilmaiseva. Tunneäly on kykyä tunnistaa ja sallia kaikenlaiset tunteet osana inhimillisen elämän rikkautta. Tunneälykäs ihminen käyttää tunteiden antamaa tietoa rakentevasti, hienovaraisesti ja vapaasti. Sosiaalinen älykkyys on rohkaisevaa ja viisasta vuorovaikutusta sekä kykyä arvioida sosiaalisia tilanteita. Sosiaalisesti älykäs ihminen kunnioittaa jokaista tietäen, että kaikilla on annettavaa. Systeemiäly on kokoava voima, joka yhdistää inhimillisen herkkyyden ja aktiivisen tekemisen. Kokonaisuus muovaa ihmistä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta – usein intuitiivisesti, vaistomaisesti ja tiedostamatta.

Lähestymistapamme on käytännöllisessä viisaudessa, jolla on vahva tieteellinen tuki. Koulutus on yhdistelmä hevosten ja ihmisten kesken tehtäviä harjoitteita. Jokainen päivän valmennusjakso keskittyy tiettyyn teemaan. Koulutuksessa on mukana useita erilaisia hevosia, jotka tarjoavat omina persooninaan rikkaan peilauspinnan. Kuten ihmisetkin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

* Systeemiäly yhdistää inhimillisen herkkyyden insinööriajatteluun, joka tarttuu maailmaan muuttaakseen sitä. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa. Kokonaisuus muovaa häntä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta – usein intuitiivisesti, vaistomaisesti, tiedostamattaan mutta tavalla, jota on olennaisen tärkeä ymmärtää. Lue lisää…

Psykoterapia ja Työnohjaus

Psykoterapia on sisäistä työtä. Se auttaa tutkimaan omannäköisen elämän, oman tahdon sekä läheisyyden ja yhteenkuulumisen kaipuun välistä suhdetta. Työskentely lisää sisäistä lupaa olla monenlainen, monikerroksellinen. Jokainen voi vapautua, tulla joustavammaksi, laajemmaksi, moniulotteisemmaksi ja vapaammaksi. Useimmiten muutokset tapahtuu lopulta nopeammin ja keveämmin kuin alussa uskaltaa ajatellakaan. 

Työskentelymme sopii unelmien avartamisesta aina syvästi itsetuhoisen käytöksen tai vakavan sairauden hoidon tueksi. Olet tervetullut kaikkien inhimillisen elämän solmujen kanssa. Teemme yhdessä tarpeittesi mukaisen, yksilöllisen kartan kohti tavoitettasi. Kuljen kanssasi sinulle sopivan matkan.

Kokemukseni mukaan psykofyysinen terapiatyöskentely on vaikuttavinta, ja keskitymme aina ajattelu- ja tunnetaitojen sekä ihmissuhteiden lisäksi kehotietoisuuteen, hengitykseen ja bioenergetiikkaan. Työskentelyn aikana saat kosketuksen kehossasi oleviin tunteisiin ja kykenet purkamaan kroonisia lihasjännityksiä ja tunnemuistoja kehossa. Kun kehosi kantamat jännitykset helpottavat ja tukahdutettu tunne-energia vapautuu, saat todellisen energiavarantosi käyttöösi. Jokaisella on kyky hoitaa itseään.

Minulle yksi suurimpia iloja on nähdä, kun ihminen löytää kodin itsestään. Silloin tiedät, mitä juuri sinä haluat. Tunnet, mitkä asiat saavat sinut onnelliseksi, ja miten osaat toimia ihmissuhteissa joustavasti sinua ja läheisiäsi palvelevilla tavoilla.

Työskentelyn aikana keskustelemme ja teemme erilaisia harjoituksia. Harjoitukset voivat olla muun muassa hengitysharjoituksia, syvässä rentoutumisen tilassa tapahtuvaa korjaavaa mielikuvatyöskentelyä, tunnetyöskentelyä tai bioenergetiikkaan perustuvia kehollisia harjoituksia. Halutessasi voimme työskennellä myös hevosten kanssa.

Laita viestiä tai soita: henriika@soulteam.fi tai 040 4168409

Kelan tukema terapia

Kela korvaa psykoterapiaa työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos asianmukaisesti todettu mielenterveyden haaste uhkaa työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspäätökset tehdään 26–67-vuotiaiden aikuisten psykoterapiana tai 16–25-vuotiaiden nuorten psykoterapiana.

Löydät ohjeen Kelan kuntoutuspsykoterapian hakemiseen täältä.

Psykoterapia

Johtajuusvalmennus

Hyvä johtajuus on kannustavan, innostuneen, asiakkaita palvelevan ja tulosta tekevän yhteisön luomista yhdessä muiden kanssa. Tarvitsemme johtajia, jotka yhdistävät kokonaisuuksien hallinnan ja pienten hyvien tekojen voiman. Tarvitsemme johtajia, jotka luovat arvonantoa ja kannustavuutta ympärilleen, vaihtavat joustavasti näkökulmaa, auttavat muuttamaan ongelmat rohkeiksi tavoitteiksi sekä vastaavat muiden viesteihin tavoilla, jotka saavat aikaiseksi yhteisen nosteen.

Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan syventää johtajuustaitojasi ja itsetuntemustasi hevosten avustuksella. Hevosten kanssa tehtävän valmennuksen jälkeen todella tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet. Osaat tulkita sanatonta viestintää ja käyttää tietona kaikkia tunteitasi. Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt ja uskallat lähteä muutoksiin. Ymmärrät pienten tekojen voiman kokonaisuudessa ja saat olla sama ihminen niin töissä kuin kotonakin. Elämäsi on tasapainossa ja elät arvojesi mukaista elämää.

Valmennus vahvistaa osallistujien kykyä johtaa sisäistä motivaatiota ja taitoa tukea sekä omaa että muiden ihmisten valmiutta tarttua vastuullisesti ja rohkeasti käsillä oleviin tehtäviin. Sisäinen motivaatio on menestyksen avain. Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä.

Olemme yhdistäneet huippututkimuksen antaman tuen, monialaisen ja kehittyneen valmennuksen ja luonnollisen hevosmiestaidon kokonaisuudeksi, joka palvelee organisaatioiden keskijohtoa ja ylempää johtoa.

Hyvä johtajuus on taito, jota voi aina kehittää.

Valmennuksen hyödyt

 • Tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet
 • Tunnistat osasi systeemiälykkyydessä *
 • Osaat tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
 • Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
 • Tulet sinuiksi kaikkien tunteittesi kanssa ja osaat käyttää niitä tiedon lähteenä
 • Tunnistat omaa johtamista rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät
 • Löydät rohkeutta ansaita yhteisössä aidosti paikkasi johtajana ja esimiehenä
 • Opit luomaan yhteisen nosteen
 • Uskallat lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
 • Saat olla sama ihminen töissä ja kotona ja se on ihan ok
 • Elät arvojesi mukaista elämää
 • Vahvistat näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia.

Aloitamme uuden valmennusryhmän, kun ryhmässä on tarpeellinen määrä osallistujia. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä. Valmennus kestää kokonaisuudessaan puoli vuotta ja pitää sisällään kuusi valmennuspäivää. Tapaamisten välillä sitoudut tekemään kotitehtäviä ja harjoituksia. Niillä on suuri merkitys onnistumisessa. Olemme aina tarvittaessa tukenasi.  Valmennuksen hinta on 495€ hlö/pvä + alv.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Psykoterapia

Tiimivalmennus

Toisiaan kannustava ja innostunut työyhteisö tekee hyvää tulosta. Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan, joka vahvistaa yhteen pelaamisen henkeä sekä auttaa löytämään haluamanne ratkaisut ja ne työkalut, jotka saavat aikaan yhteisen nosteen.

Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan elämän käytännön haasteita.

Kehonkieli ja tapa reagoida, innostua tai latistaa, vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen ja tuottavuuteen. Valmennuksen avulla luotte ympäristön onnistumisille, parannatte sisäistä motivaatiota ja juurrutatte hyviä ideoita arkeen. Annamme apumme muutoksissa ja saatte konkreettisia työkaluja mukaanne.

SoulTeamin työskentelyn perustana on vahva tieteellinen tuki. Valmennuksemme yhdistää positiivisen psykologian, systeemiajattelun *, henkisen kasvun, hevostaidon, ja kokemuksellisen oivaltamisen hevos- ja ihmislaumojen sisällä. Työskentely hevosten kanssa tarjoaa hyvin konkreettisen ja vaikuttavan tavan syventää omaa ymmärrystä itsestä, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuuksista saavuttaa määritellyt tavoitteet. ’Sen tekeminen, mikä toimii’ tulee välittömästi näkyväksi olipa kyseessä sitten palautteen oikeanlaisuus tai oikea-aikaisuus, selkeä tavoite, onnistuminen tai uudenlaiset ratkaisut.

Psykoterapia

IMG_5875

Psykoterapia on sisäistä työtä. Se auttaa tutkimaan omannäköisen elämän, oman tahdon sekä läheisyyden ja yhteenkuulumisen kaipuun välistä suhdetta. Työskentely lisää sisäistä lupaa olla monenlainen, monikerroksellinen. Jokainen voi vapautua, tulla joustavammaksi, laajemmaksi, moniulotteisemmaksi ja vapaammaksi. Useimmiten muutokset tapahtuu lopulta nopeammin ja keveämmin kuin alussa uskaltaa ajatellakaan. 

Työskentelymme sopii unelmien avartamisesta aina syvästi itsetuhoisen käytöksen tai vakavan sairauden hoidon tueksi. Olet tervetullut kaikkien inhimillisen elämän solmujen kanssa. Teemme yhdessä tarpeittesi mukaisen, yksilöllisen kartan kohti tavoitettasi. Kuljen kanssasi sinulle sopivan matkan.

Kokemukseni mukaan psykofyysinen terapiatyöskentely on vaikuttavinta, ja keskitymme aina ajattelu- ja tunnetaitojen sekä ihmissuhteiden lisäksi kehotietoisuuteen, hengitykseen ja bioenergetiikkaan. Työskentelyn aikana saat kosketuksen kehossasi oleviin tunteisiin ja kykenet purkamaan kroonisia lihasjännityksiä ja tunnemuistoja kehossa. Kun kehosi kantamat jännitykset helpottavat ja tukahdutettu tunne-energia vapautuu, saat todellisen energiavarantosi käyttöösi. Jokaisella on kyky hoitaa itseään.

Minulle yksi suurimpia iloja on nähdä, kun ihminen löytää kodin itsestään. Silloin tiedät, mitä juuri sinä haluat. Tunnet, mitkä asiat saavat sinut onnelliseksi, ja miten osaat toimia ihmissuhteissa joustavasti sinua ja läheisiäsi palvelevilla tavoilla.

Työskentelyn aikana keskustelemme ja teemme erilaisia harjoituksia. Harjoitukset voivat olla muun muassa hengitysharjoituksia, syvässä rentoutumisen tilassa tapahtuvaa korjaavaa mielikuvatyöskentelyä, tunnetyöskentelyä tai bioenergetiikkaan perustuvia kehollisia harjoituksia. Halutessasi voimme työskennellä myös hevosten kanssa.

Laita viestiä tai soita: henriika@soulteam.fi tai 040 4168409

Kelan tukema terapia

Kela korvaa psykoterapiaa työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos asianmukaisesti todettu mielenterveyden haaste uhkaa työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuspäätökset tehdään 26–67-vuotiaiden aikuisten psykoterapiana tai 16–25-vuotiaiden nuorten psykoterapiana.

Löydät ohjeen Kelan kuntoutuspsykoterapian hakemiseen täältä.

Amazed with our cool product?