Kuka tahansa voi ratkaista

Johtajuus -valmennus

Hyvä johtajuus on kannustavan, innostuneen, asiakkaita palvelevan ja tulosta tekevän yhteisön luomista yhdessä muiden kanssa. Tarvitsemme johtajia, jotka yhdistävät kokonaisuuksien hallinnan ja pienten hyvien tekojen voiman. Tarvitsemme johtajia, jotka luovat arvonantoa ja kannustavuutta ympärilleen, vaihtavat joustavasti näkökulmaa, auttavat muuttamaan ongelmat rohkeiksi tavoitteiksi sekä vastaavat muiden viesteihin tavoilla, jotka saavat aikaiseksi yhteisen nosteen.

Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan syventää johtajuustaitojasi ja itsetuntemustasi hevosten avustuksella. Hevosten kanssa tehtävän valmennuksen jälkeen todella tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet. Osaat tulkita sanatonta viestintää ja käyttää tietona kaikkia tunteitasi. Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt ja uskallat lähteä muutoksiin. Ymmärrät pienten tekojen voiman kokonaisuudessa ja saat olla sama ihminen niin töissä kuin kotonakin. Elämäsi on tasapainossa ja elät arvojesi mukaista elämää.

Valmennus vahvistaa osallistujien kykyä johtaa sisäistä motivaatiota ja taitoa tukea sekä omaa että muiden ihmisten valmiutta tarttua vastuullisesti ja rohkeasti käsillä oleviin tehtäviin. Sisäinen motivaatio on menestyksen avain. Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä.

Olemme yhdistäneet huippututkimuksen antaman tuen, monialaisen ja kehittyneen valmennuksen ja luonnollisen hevosmiestaidon kokonaisuudeksi, joka palvelee organisaatioiden keskijohtoa ja ylempää johtoa.

Hyvä johtajuus on taito, jota voi aina kehittää.

Valmennuksen hyödyt

 • Tiedät ja tunnet millainen hyvä johtaja juuri sinä olet
 • Tunnistat osasi systeemiälykkyydessä *
 • Osaat tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
 • Sisäinen vahvuutesi kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
 • Tulet sinuiksi kaikkien tunteittesi kanssa ja osaat käyttää niitä tiedon lähteenä
 • Tunnistat omaa johtamista rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät
 • Löydät rohkeutta ansaita yhteisössä aidosti paikkasi johtajana ja esimiehenä
 • Opit luomaan yhteisen nosteen
 • Uskallat lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
 • Saat olla sama ihminen töissä ja kotona ja se on ihan ok
 • Elät arvojesi mukaista elämää
 • Vahvistat näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia.

Aloitamme uuden valmennusryhmän, kun ryhmässä on tarpeellinen määrä osallistujia. Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä. Valmennus kestää kokonaisuudessaan puoli vuotta ja pitää sisällään kuusi valmennuspäivää. Tapaamisten välillä sitoudut tekemään kotitehtäviä ja harjoituksia. Niillä on suuri merkitys onnistumisessa. Olemme aina tarvittaessa tukenasi.  Valmennuksen hinta on 495€ hlö/pvä + alv.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Tiimivalmennus

Toisiaan kannustava ja innostunut työyhteisö tekee hyvää tulosta. Valmennus tarjoaa vaikuttavan matkan, joka vahvistaa yhteen pelaamisen henkeä sekä auttaa löytämään haluamanne ratkaisut ja ne työkalut, jotka saavat aikaan yhteisen nosteen.

Perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan elämän käytännön haasteita.

Kehonkieli ja tapa reagoida, innostua tai latistaa, vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen ja tuottavuuteen. Valmennuksen avulla luotte ympäristön onnistumisille, parannatte sisäistä motivaatiota ja juurrutatte hyviä ideoita arkeen. Annamme apumme muutoksissa ja saatte konkreettisia työkaluja mukaanne.

SoulTeamin työskentelyn perustana on vahva tieteellinen tuki. Valmennuksemme yhdistää positiivisen psykologian, systeemiajattelun *, henkisen kasvun, hevostaidon, ja kokemuksellisen oivaltamisen hevos- ja ihmislaumojen sisällä. Työskentely hevosten kanssa tarjoaa hyvin konkreettisen ja vaikuttavan tavan syventää omaa ymmärrystä itsestä, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuuksista saavuttaa määritellyt tavoitteet. ’Sen tekeminen, mikä toimii’ tulee välittömästi näkyväksi olipa kyseessä sitten palautteen oikeanlaisuus tai oikea-aikaisuus, selkeä tavoite, onnistuminen tai uudenlaiset ratkaisut.

Valmennuksen hyödyt

 • Osaatte kannustaa ja auttaa toisianne paremmin
 • Tunnistatte osanne systeemiälykkyydessä *
 • Uskallatte jakaa oikeita asioita ja pelata vielä paremmin samaa peliä
 • Osaatte johtaa itseänne paremmin
 • Vahvuutenne kestää ulkoisia paineita on kehittynyt
 • Osaatte tulkita sanatonta viestintää kuten mikroilmeitä ja kehonkieltä
 • Tulette sinuiksi kaikkien tunteiden kanssa ja osaatte käyttää niitä tiedon lähteenä
 • Opitte luomaan yhteisen nosteen
 • Uskallatte lähteä muutokseen ja tehdä tasapainoon johtavia muutoksia arjessa
 • Vahvistatte näkemisen ja kuulemisen taitoa sekä valmiutta esittää kysymyksiä ja antaa vastauksia

Ota yhteyttä ja kysy lisää: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

Kuinka tuloksiin

Ratkaisut löytyvät tekemällä ja kokeilemalla. Analyysi ja asioiden rationaalinen tarkastelu eivät aina riitä. Työskentelemme niin ajattelun, tunteiden kuin kehonkin kanssa. Monikerroksellisten älykkyyksien vahvistaminen muodostaa työskentelymme menetelmällisen perustan.

Kehonäly on kehotietoisuutta sekä kykyä ohjata, energisoida ja rauhoittaa kehoa hengityksen ja bioenergetiikan avulla. Vapaa keho on hengittävä, tunteva ja ilmaiseva. Tunneäly on kykyä tunnistaa ja sallia kaikenlaiset tunteet osana inhimillisen elämän rikkautta. Tunneälykäs ihminen käyttää tunteiden antamaa tietoa rakentevasti, hienovaraisesti ja vapaasti. Sosiaalinen älykkyys on rohkaisevaa ja viisasta vuorovaikutusta sekä kykyä arvioida sosiaalisia tilanteita. Sosiaalisesti älykäs ihminen kunnioittaa jokaista tietäen, että kaikilla on annettavaa. Systeemiäly on kokoava voima, joka yhdistää inhimillisen herkkyyden ja aktiivisen tekemisen. Kokonaisuus muovaa ihmistä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta – usein intuitiivisesti, vaistomaisesti ja tiedostamatta.

Lähestymistapamme on käytännöllisessä viisaudessa, jolla on vahva tieteellinen tuki. Koulutus on yhdistelmä hevosten ja ihmisten kesken tehtäviä harjoitteita. Jokainen päivän valmennusjakso keskittyy tiettyyn teemaan. Koulutuksessa on mukana useita erilaisia hevosia, jotka tarjoavat omina persooninaan rikkaan peilauspinnan. Kuten ihmisetkin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: jonna@soulteam.fi, 0400 760010 tai henriika@soulteam.fi, 040 4168409

* Systeemiäly yhdistää inhimillisen herkkyyden insinööriajatteluun, joka tarttuu maailmaan muuttaakseen sitä. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa. Kokonaisuus muovaa häntä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta – usein intuitiivisesti, vaistomaisesti, tiedostamattaan mutta tavalla, jota on olennaisen tärkeä ymmärtää. Lue lisää…