[mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”center center” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” mp4=”http://artbees.net/themes/jupiter/wp-content/uploads/2014/09/main-slide-video.mp4″ webm=”http://artbees.net/themes/jupiter/wp-content/uploads/2014/09/main-slide-video.webmhd.webm” poster_image=”http://artbees.net/themes/jupiter/wp-content/uploads/2014/09/main-slide-prev.jpg” video_mask=”false” video_color_mask=”#eeeeee” video_opacity=”0.15″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”400″ full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”10″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ first_page=”false” last_page=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” full_width=”true” bg_image=”http://www.soulteam.fi/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6257-e1508667157665.jpg” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_loop=”false” skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light”]

[/mk_page_section]
[mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”false” color=”#d3a005″ size=”31″ font_weight=”bold” font_style=”inhert” letter_spacing=”2″ margin_top=”75″ margin_bottom=”25″ font_family=”none” align=”left” strip_tags=”false”]Luennot ja Työpajat[/mk_fancy_title]

Tunne itsesi ja voimasi laumassa

Tämä on lempityöpajamme. Hyödynnämme sisällössä erityisesti systeemiälyajattelua ja Linda Kohanovin kehittämää sosiaalisesti älykkään johtajuuden mallia. Hyödynnämme hevoslauman luonnollisia rooleja, jotka auttavat sinua tunnistamaan omaa hyvinvointiasi rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät. Opit konkreettisesti tasapainottamaan ja vahvistamaan niin kumppanuutta ja huolenpitäjyyttä, turvallista dominanssia, suunnannäyttäjyyttä kuin valpasta läsnäolevuuttakin itsessäsi. Halutessanne voimme sisällyttää työpajaan testin, joka avaa teille tyypillisiä toimintatapoja niin haastavissa tilanteissa kuin onnistumisen hetkissäkin. Työpaja on mahdollista pitää sekä hevosten kanssa että ilman hevosia. Luonnollisesti suosittelemme työpajaa hevosten kanssa. Tällöin pääsette aivan eri syvyydellä kokemaan ja havainnoimaan niin omaa kuin koko ryhmän toimintaa.

Psykologinen turvallisuus

Turvallisuuden tunne on edellytys oppimiselle, kasvulle ja kehittymiselle. Se tarkoittaa varmuutta siitä, että voi olla muiden seurassa oma, kokonainen itsensä. Psykologinen turvallisuus mahdollistaa vaikeista asioista puhumisen, anteeksiannon ja luottamuksen rakentamisen uudelleen silloinkin kun siihen on tullut säröjä. Se, voitko tuntea olevasi turvassa muiden kanssa on yksi tärkein henkistä hyvinvointiasi ja terveyttäsi määrittävä asia.

Turvallisuuden tunne on myös keskeisin työelämän loistavien tiimien tunnusmerkki. Google selvitti millaiset tiimit ovat tuottavimpia. Löytyi vain yksi muista erottuva parametri – psykologisen turvallisuuden tunne. Sama pätee myös parisuhteessa tai vanhemmuudessa. Ihminen haluaa olla kokonainen ja tulla kohdatuksi kaikkinensa.

Luennolta saat:
• Kykyä tunnistaa psykologista turvallisuutta rajoittavia että sitä mahdollistavia tekijöitä
• Taitoja vahvistaa psykologista turvallisuutta sinulle tärkeissä ihmis- tai eläinsuhteissa.
• Rohkeutta ja uskallusta elää omasta totuudesta ja rakkaudesta käsin

Kehonkielen voima 

Vaikka erilaiset sähköiset viestintäkanavat ovat nykyisin yksi tyypillisin viestintämuoto, ihmisen ensimmäinen ja vaikuttavin kieli on kehonkieli. Merkittävin osa kommunikaatiosta välittyy kehon eleiden, olemuksen, äänen soinnin ja silmien ilmeiden kautta.
Tiedätkö, mitkä ovat omat haasteesi ja vahvuutesi viestinnässä? Ilmaisetko sitä, mitä ajattelet sanovasi? Millaisena muut kokevat olemuksesi? Osaatko olla selkeä ja samalla myötätuntoinen? Onko oleminen ja tekeminen olemuksessasi tasapainossa? Mitä haluat tuoda mukanasi ja mitä saada aikaiseksi?

Itsen johtaminen ja maaginen noste

Itsestä huolehtiminen ja oman elämän johtajuus on kaiken johtajuuden perusta. Me vaikutamme toisiimme ja toistemme elämään väistämättä ja joka päivä. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Johtajuus on ytimeltään vaikuttamista ja aidon johtajuuden voi kohdata yllättävissä paikoissa ja yllättävissä muodoissa ihmisten välillä. Johtajuus on ainaista ja arkista mahdollisuutta olla toiselle läsnä. Se on aktiivista halua nähdä hyvä toisessa ja itsessä. Kokemusmaailmoja on yhtä monta kuin ihmistä täällä ja ne maailmat muuttuvat pienissä hetkissä. Näin ollen todellinen johtajuus on mahdollista meille kaikille riippumatta asemasta, iästä, koulutuksesta tai paikasta ja ajasta. Aito johtajuus huokuu sisäisenä valona, läsnäolona ja olemisen tilana, joka ohjaa toimintaamme ja tekojamme.

Sisäinen Motivaatio

Edward Decin & Richard Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Näiden tarpeiden täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä turvan ja porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä.

Vapautunut ihminen on yhteydessä lähteeseensä, hän kulkee omalla polttoaineellaan. Sisäinen motivaatio on monitasoisesti tuottavaa. Se tuottaa yhtä hyvin elämän energisyyttä, kykyä innostua ja tarttua käsillä oleviin asioihin, välittää toisista kuin tehdä taloudellisesti kovaa tulosta.

Pelon palkka

Pelko on yksi voimakkaimmista tunteista ja sillä on yllättävän suuri voima niin arjen käyttäytymismalleissa kuin elämän suurissa valinnoissakin. Jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa miettiä, millä perusteella omat elämän suuret valinnat on tehty ja miten niitä voi tarvittaessa suunnata uudelleen. Parhaimmillaan innostus, sisäinen motivaatio ja aito yhteys muihin ohjaavat elämän valintoja pelon sijasta.

Pelko toimivimmassa muodossaan on hyödyllinen hälytin, joka varoittaa mahdollisesta vaarasta. Se auttaa vastaamaan nopeasti konkreettiseen vaaraan ja varmistaa kehon eloonjäämisen. Pelko on väärinymmärretty. Sillä on selkeä ja tärkeä tehtävä ja parhaimmillaan se parantaa suorituskykyämme sekä auttaa navigoimaan tarkemmin haluttuun suuntaan. Hätätilan ei ole kuitenkaan tarkoitus kestää kauaa. Huomattavan usein pelko jää päälle ja kannamme itsessämme hiljaista, kytevää jännitystä, joka aktivoituu nopeasti sopivan merkin saatuaan. Krooninen jännitys onkin suurin stressiä aiheuttava tekijä. Päälle jäänyt pelko muuttuu ahdistukseksi. Keho- ja hengitystyöskentely ovat keskeisiä, kun vapautetaan turhaa, kroonista, ahdistusperäistä pelkoa kehosta ja mielestä.

Tunteiden tieto

Ihminen on sisimpiään myöten tunteva olento. Tunnemme jokainen hetki jotakin. Kehomme on valmistettu tuntemaan. Se, millaisia tunteita tunnemme, määrittää pitkälti elämän laadun. Tunteet ovat läsnä jokaisessa elämän osa-alueessa – läheisissä ihmissuhteissa, työssä, harrastuksissa ja suhteessa omaan itseen. Tunteilla on välitön yhteys niin kehon kuin mielenkin hyvinvointiin ja jokaisella tunteella on oma tehtävänsä.

Olemme oppineet tukahduttamaan tunteitamme. Joskus tunteista tulee niin pelottavia, että teemme kaikkemme tukahduttaaksemme tai väistääksemme niitä. Kuitenkin kaikki, myös epämiellyttävät tunteet, ovat tärkeä osa ihmisyyttä.

Psykologinen turva on tiiviissä suhteessa yhteisön tunneilmastoon. Parhaimmillaan psykologinen turva mahdollistaa, että jokainen uskaltaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Samaan aikaan psykologinen turva tarkoittaa myös turvallisia yhteisiä rajoja siitä, miten tunteita ilmaistaan.

[mk_padding_divider size=”40″]
[mk_page_section attachment=”scroll” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”false” speed_factor=”0.2″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”400″ padding_top=”10″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ first_page=”false” last_page=”false” bg_image=”http://www.soulteam.fi/wp-content/uploads/2016/04/IMG_5944.jpg” layout_structure=”full” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” full_width=”true” full_height=”false” intro_effect=”false” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_loop=”false” skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light”]
[/mk_page_section]