Inspiraatiotyöpajat

Tunne itsesi ja voimasi laumassa

Tämä on lempityöpajamme. Hyödynnämme sisällössä erityisesti systeemiälyajattelua ja Linda Kohanovin kehittämää sosiaalisesti älykkään johtajuuden mallia. Hyödynnämme hevoslauman luonnollisia rooleja, jotka auttavat sinua tunnistamaan omaa hyvinvointiasi rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat tekijät. Opit konkreettisesti tasapainottamaan ja vahvistamaan niin kumppanuutta ja huolenpitäjyyttä, turvallista dominanssia, suunnannäyttäjyyttä kuin valpasta läsnäolevuuttakin itsessäsi. Halutessanne voimme sisällyttää työpajaan testin, joka avaa teille tyypillisiä toimintatapoja niin haastavissa tilanteissa kuin onnistumisen hetkissäkin. Työpaja on mahdollista pitää sekä hevosten kanssa että ilman hevosia. Luonnollisesti suosittelemme työpajaa hevosten kanssa. Tällöin pääsette aivan eri syvyydellä kokemaan ja havainnoimaan niin omaa kuin koko ryhmän toimintaa.

Itsen johtaminen ja maaginen noste

Itsestä huolehtiminen ja oman elämän johtajuus on kaiken johtajuuden perusta. Me vaikutamme toisiimme ja toistemme elämään väistämättä ja joka päivä. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Johtajuus on ytimeltään vaikuttamista ja aidon johtajuuden voi kohdata yllättävissä paikoissa ja yllättävissä muodoissa ihmisten välillä. Johtajuus on ainaista ja arkista mahdollisuutta olla toiselle läsnä. Se on aktiivista halua nähdä hyvä toisessa ja itsessä. Kokemusmaailmoja on yhtä monta kuin ihmistä täällä ja ne maailmat muuttuvat pienissä hetkissä. Näin ollen todellinen johtajuus on mahdollista meille kaikille riippumatta asemasta, iästä, koulutuksesta tai paikasta ja ajasta. Aito johtajuus huokuu sisäisenä valona, läsnäolona ja olemisen tilana, joka ohjaa toimintaamme ja tekojamme.

Sisäinen Motivaatio

Edward Decin & Richard Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Näiden tarpeiden täyttyminen on tärkeimpiä merkityksellisen elämän rakennusaineita. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä turvan ja porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation, joka on niin jokaisen ihmisen kuin yrityksen keskeisin menestystekijä.

Vapautunut ihminen on yhteydessä lähteeseensä, hän kulkee omalla polttoaineellaan. Sisäinen motivaatio on monitasoisesti tuottavaa. Se tuottaa yhtä hyvin elämän energisyyttä, kykyä innostua ja tarttua käsillä oleviin asioihin, välittää toisista kuin tehdä taloudellisesti kovaa tulosta.

Pelon palkka

Pelko on yksi voimakkaimmista tunteista ja sillä on yllättävän suuri voima niin arjen käyttäytymismalleissa kuin elämän suurissa valinnoissakin. Jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa miettiä, millä perusteella omat elämän suuret valinnat on tehty ja miten niitä voi tarvittaessa suunnata uudelleen. Parhaimmillaan innostus, sisäinen motivaatio ja aito yhteys muihin ohjaavat elämän valintoja pelon sijasta.

Pelko toimivimmassa muodossaan on hyödyllinen hälytin, joka varoittaa mahdollisesta vaarasta. Se auttaa vastaamaan nopeasti konkreettiseen vaaraan ja varmistaa kehon eloonjäämisen. Pelko on väärinymmärretty. Sillä on selkeä ja tärkeä tehtävä ja parhaimmillaan se parantaa suorituskykyämme sekä auttaa navigoimaan tarkemmin haluttuun suuntaan. Hätätilan ei ole kuitenkaan tarkoitus kestää kauaa. Huomattavan usein pelko jää päälle ja kannamme itsessämme hiljaista, kytevää jännitystä, joka aktivoituu nopeasti sopivan merkin saatuaan. Krooninen jännitys onkin suurin stressiä aiheuttava tekijä. Päälle jäänyt pelko muuttuu ahdistukseksi. Keho- ja hengitystyöskentely ovat keskeisiä, kun vapautetaan turhaa, kroonista, ahdistusperäistä pelkoa kehosta ja mielestä.

Intuitio

Intuitio on yksi merkittävimmistä voimavaroista ihmisyydessä. Harvardin kauppakorkeakoulu sekä Euroopan johtava kauppakorkeakoulu INSEAD määrittelevät meditaation ja intuition kahdeksi tärkeimmäksi 2000-luvun työvälineiksi.

Intuitio on näkemisen tila, joka ei perustu tekniikkaan ja menetelmään. Rationaalinen mieli kulkee matkan, kun taas intuitio hyppää tietoon, jota ei aiemmin ollut. Se on kykyä erottaa ajatusten, tunteiden ja järkeilyn kaaoksesta hiljainen, varma tieto. Jokainen ihminen kokee intuition omalla tavallaan ja voi kehittää kykyään käyttää sitä. Se voi olla tunne siitä, mitä pitää tehdä, mutta ei tiedä vielä miksi. Se voi olla sydämen ääni, tunne mahanpohjassa tai kihelmöintiä koko kehossa. Miten intuitio puhuu sinulle?

Suorittamisesta sallivaan kokeilemiseen

Luovuus ja flow ovat mahdollisia silloin, kun on lupa epäonnistua. Mitä tapahtuisi, jos lakkaisimme suorittamasta niin pakonomaisesti? Jos antaisimme itsellemme ja toisille tilaa kokeilla, epäonnistua ja onnistua?

Tunteiden tieto

Ihminen on sisimpiään myöten tunteva olento. Tunnemme jokainen hetki jotakin. Kehomme on valmistettu tuntemaan. Se, millaisia tunteita tunnemme, määrittää pitkälti elämän laadun. Tunteet ovat läsnä jokaisessa elämän osa-alueessa – läheisissä ihmissuhteissa, työssä, harrastuksissa ja suhteessa omaan itseen. Tunteilla on välitön yhteys niin kehon kuin mielenkin hyvinvointiin ja jokaisella tunteella on oma tehtävänsä.

Olemme oppineet tukahduttamaan tunteitamme. Joskus tunteista tulee niin pelottavia, että teemme kaikkemme tukahduttaaksemme tai väistääksemme niitä. Kuitenkin kaikki, myös epämiellyttävät tunteet, ovat tärkeä osa ihmisyyttä.

Psykologinen turva on tiiviissä suhteessa yhteisön tunneilmastoon. Parhaimmillaan psykologinen turva mahdollistaa, että jokainen uskaltaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Samaan aikaan psykologinen turva tarkoittaa myös turvallisia yhteisiä rajoja siitä, miten tunteita ilmaistaan.

Omannäköinen elämä

Onnellisilla ihmisillä on tyypillisesti muutama yhteinen ominaisuus; he tekevät niitä asioita, joissa ovat luontaisesti hyviä ja joista he nauttivat, heillä on merkityksellisiä tavoitteita ja läheisiä ihmissuhteita. Miten sinä tasapainotat oikeasti tärkeät asiat?

Ihanat, kamalat ihmissuhteet

Ihanat, kamalat ihmissuhteet ovat elämän perusta. Ihminen kaipaa mahdollisuutta kokea läheisyyttä, jakamista ja turvaa toisten ihmisten lähellä. Ja toisaalta kaipaamme myös omista rajoista ja omilla jaloilla seisomisesta. Ihmissuhteet ovat jatkuvassa liikkeessä näiden kahden kokemuksen välillä. Milloin ja missä tilanteissa nykyään tunnet yhteyttä muiden ihmisten, eläinten tai luonnon kanssa? Milloin sinusta on todella tuntunut siltä, että sinusta välitetään? Miten olet itse viime aikoina osoittanut välittämistäsi muille? Mikä on sinulle luontainen tapa osoittaa, että välität?

Oikeasti onnellinen

Jokainen ihminen voi olla onnellinen. Ihan jokainen. Jokainen voi vapautua, tulla laajemmaksi, moniulotteisemmaksi ja vapaammaksi. Eikä sen tarvitse olla vaikeaa tai raskasta. Saan yhä uudelleen nähdä, miten muutos tapahtuu nopeammin ja keveämmin kuin alussa uskaltaa ajatellakaan. Onnellisuus e tule analysoimalla. Se tulee elämällä. Antamalla itselleen luvan aistia, kokea ja uskaltautua uuteen.

Onnellisuus ei tarkoita kipeältä tuntuvien tunteiden poissaoloa tai ainaista kiiltokuvapositiivisuutta. Onnellisuus on matka yhä suurempaan myötätuntoon, inhimilliseen lämpöön, rohkeuteen tehdä merkityksellisiä asioita ja olla kiltti toisille.