EKD -Hevostaidon LIBERTY-koulutus

Tavoitteet

Libertyssä ihmisen ja hevosen mieli ja tahto ovat samansuuntaisia, toisiaan tukevia, kannustavia sekä toisistaan iloitsevia. Liberty on aitoa luottamusta kaikkialla ja kaikissa tilanteissa.

Lopullinen päämäärä on, että ihmisestä tulee hevosen vapaan kehityksen keskeinen tuki ja tämä on Libertyn keskeisin periaate. Koulutuksen tavoitteena on kyky säilyttää yhteys hevoseen eri etäisyyksillä ja eri liiketempoissa. Käytännössä opit työskentelemään ja liikkumaan iloisesti hevosen kanssa sen ollessa vapaana.

Tavoitteena on, että näet hevosten liikkeiden puhtauden ja osaat kehon palpaatiotutkimuksen käytön arjessa. Osaat arvioida kavioiden vuolun ja kengityksen mahdollisten muutosten tarpeen. Osaat valita sopivat varusteet ja välineet hevosillesi.

Kykysi rentoutua ja levätä itsessäsi vahvistuu. Syvennyt siihen, mitä läsnä oleva nollatila kokemuksellisesti tarkoittaa ja löydät yksinkertaisia keinoja vahvistaa sitä itsessäsi. Kaikki hevostaito palaa ihmisen sisäiseen tilaan, joka on hevostaidon tuolla puolen. Vahvistat herkkyyttä, arvokkuutta, lämpöä ja kauneutta, joka on niin jokaisen hevosen kuin ihmisenkin sisimmässä.

Menetelmäni on yhdistelmä idän ikivanhaa, pehmeää, lähellä hevosta tapahtuvaa välineetöntä ja välitöntä työskentelyä, elämäniloista leikkisyyttä ja temperamenttia (jigitovka-perinne), liitettynä lännen rauhalliseen, tämän päivän olosuhteet huomioon ottavaan järkevyyteen (natural horsemanship).

Valmennuksessa tutustut hauskalla tavalla työskentelytapaani sekä hevos- ja elämänfilosofiaani. Opit, miten oikeat työskentelytavat ja avoin sisäinen asenne päivittäisissä perusasioissa luovat molemminpuolisen turvallisen ja vankan siteen sekä luottamuksellisen suhteen ihmisen ja hevosen välille.

Mitä liberty vaatii

Liberty vaatii selkeyden ja herkkyyden tasapainoa ihmisen kehonkielessä ja henkisessä asenteessa. Se vaatii taitoa tunnistaa hevosen kehonkielen, mikro- ja makroilmeiden merkityksiä eri tilanteissa ja tehtävissä. Hevosen biomekaniikan, fysiologian ja elintoimintojen perusteiden ja vaatimusten sekä kehollisuuden ja tunteiden aito yhdistyminen mahdollistaa syvemmän hevostaidon.

Hevosen huomatessa, että sen tarpeet ja herkkyys tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, se tarjoaa itsensä iloisena ja vapaaehtoisesti työskentelyyn ihmisen kanssa.

Valmennuksen sisältö

 1. päivä
 • Hevosen hoidon vaikutus suhteen syntymiseen – Ihmisen lääkkeenomainen vaikutus.
 • Liikuttaminen hoitotilanteessa.
 • Yksinkertaiset fysioterapia -menetelmät hevosen perushyvinvoinnin apuna.
 • Hevosen liikkeiden tulkinta ja yksinkertaiset kehohoitotekniikat mm. shiatsu- ja kraniaali-sakraali hoitomuodot.
 • Hevosen käsittelyn loogisuus karsinasta kentälle – pienten yksityiskohtien merkitys.
 • Oikean taluttamisen merkitys.
 1. päivä
 • Pelko ja sen vaikutus ihmiseen.
 • Pelon eri muodot ja toimintakyvyn säilyttäminen.
 • Irti ahdistavasta ja lamaannuttavasta pelosta kehotietoisuuden ja pelkomekanismin tuntemisen avulla.
 • Hevosen kanssa liikkuminen ja hevosen kehonkieli suhteessa omaamme ja niiden vaikutusten havainnointi.
 • Maastakäsittelyn perusteet, perusvälineet, ympäristö ja niiden käyttö ja aloitus – väistöt ja myötäämiset, taito kysyä ja vastata. Hevosen huomatessa, että sen tarpeet ja herkkyys tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, se tarjoaa itsensä iloisena ja vapaaehtoisesti työskentelyyn ihmisen kanssa.
 1. päivä
 • Läsnäolo- ja kehotietoisuus harjoitukset auttamaan ihmisiä ymmärtämään hevosen elämää ja tunneskaalaa.
 • Yhteyden säilyttäminen isommassa liikkeessä sekä tempon ja askellajien muutokset.
 • Ensimmäiset kokoamisharjoitukset vapaana liikkuessa.
 • Ylpeyden ja uljauden sekä onnistumisen tuntemukset hevosella suhdetta kohottavana elementtinä.
 1. Päivä
 • Lisää tarkkuutta maastakäsittelyyn (valpas läsnäolo, rento tarkkaavaisuus, tietoisuus, luottamus ja harmonia).
 • Klassisten liikkeiden ja askellajien kokeilu sekä aloittaminen vapaana.
 • Hevosen liikkeiden havainnointi ja arviointi.
 1. Päivä
 • Näyttelyesittely – Liberty class.
 • Show valmistautuminen.
 • Ihmisen ajatusten, tunteiden ja kehon vaikutus vuorovaikutukseen hevosten kanssa.
 • Maastakäsittelyn hienosäätöä. Selkeyden ja pehmeyden tasapaino.
 1. Päivä
 • Opitun kertaamista ja hiomista.
 • Liikkeiden laajentaminen isossa tilassa ja yhteyden säilyttäminen. Kehonkielesi ja motoriikkasi selkenee, pehmenee ja yksinkertaistuu.
 1. Päivä
 • Show temppujen perusteet.
 • Libertyn vaikutus ratsastukseen ja selästä tehtävät harjoitteet tukemassa maastatyöskentelyä.
 1. Päivä
 • Oman ohjelman suunnittelu päättötestiä varten.
 1. Päivä
 • Päättötesti ja sen hiomista       1.osa
 1. Päivä
 • Päättötesti ja sen hiomista 2. osa

Valmennuksen päätös

Koulutukseen osallistuneet saavat päättötestin jälkeen sertifikaatin koulutuksen sisällön hallinnasta tiedollisesti ja taidollisesti. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää sekä edellyttää omatoimista harjoittelua.

”Haluaisin teidän kaikkien tuntevan sen ajattoman tunteen, kun hevonen vastaa rauhallisena hetkellä missä vasta ajattelet kysyväsi. Tai kun intuitio kertoo sinulle tapahtumista hetkeä ennen kun ne tapahtuvat. Tai kun rentoutuneena, mielen ”nolla-tilassa” saat kauempaa taianomaisen yhteyden hevoseen tekemättä mitään näkyvää”

Esa

Lähipäivissä on läsnäolovelvoite. Pakottavasta syystä tapahtuvan poissaolon korvaamistarpeesta sovit kanssani erikseen. Mikäli joudut keskeyttämään koulutuksen jostakin syystä, voit ilman lisäkorvausta jatkaa koulutuksen loppuun seuraavan alkavan ryhmän mukana. Joudun kuitenkin laskuttamaan koulutusmaksusi loppuun alkuperäisen maksuaikataulun pohjalta, sillä koulutuksen alettua en voi ottaa ryhmään uusia oppilaita.

Kysy seuraavista aloittavista ryhmistä tai tilaa koulutus omalle tallillesi: esa@soulteam.fi tai 045 3290651. Pidän ryhmät pieninä varmistaakseni jokaiselle henkilökohtaisen ohjauksen. Koulutuksen hinta 190€/päivä (sis. alv.)