’Psykologinen turva mahdollistaa uusiutumiskyvyn ja menestyksen’

Autamme kehittämään organisaation sisäisiä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, parantamaan tulosta vähentämällä ristiriitoja, jännitteitä ja turhautuneisuutta. Valmennuksemme auttaa ymmärtämään psykologisen turvallisuuden tärkeää merkitystä sisäisen motivaation lähteenä.

Uusimuotoinen valmennuksemme yhdistää akateemisen tutkimuksen, psykologian ja vaikuttavan kokemuksellisen oppimisen. Valmennus mahdollistaa aidon turvallisen tekemisen, kokeilemisen ja oivaltamisen.

Valmennamme:

 • Esimiehiä
 • Johtoryhmiä
 • Tiimejä
 • Työyhteisöjä

Investoi siihen
missä tuotto on paras

Luentoja
Työpajoja
Valmennuksia

Miksi hevoset

Hevoset valmennuksen apuna antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia tunnetaitoja sekä havainnoida omaa käyttäytymistä ja tunnekokemusta. Vuorovaikutus hevosen kanssa on konkreettista ja palaute välitöntä.  Hevonen ei suunnittele, teeskentele tai manipuloi. Se on aina rehellinen ja ilmaisee toiminnallaan sen, mitä tuntee.

Hevosen kieli on kehonkieltä ja energiaa. Heidän kanssaan asiat muuttuvat puhumisesta ja analysoinnista eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi. Uusimuotoinen valmennuksemme eivät vaadi aiempaa hevoskokemusta. Kiinnostus uudenlaiseen työskentelyyn riittää.

Hevosten kanssa tehtävän työn perustana on EKD -Hevostaito, joka on Esa Korhosen kehittämä menetelmä. SoulTeamin yritysvalmennusten ohella Esa ohjaa myös hevostaitoon keskittyviä kursseja. Lue lisää täältä…

Yle
Puoli Seitsemän

Video

Vankka tieteellinen tuki

Käytännön työmme teoreettisena oletuksena on, että hevosavusteinen valmennus antaa merkittävän menetelmällisen vahvistuksen ihmisen kyvykkyyden kehittämiseen kehollisen- ja tunneviestinnän herkkyyksille.

Vuorovaikutussuhteiden toimivuus korostuu työelämässä. Organisaatioon kuuluvien ihmisten perustarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteyden tunteen täyttyminen on tärkeimpiä sisäisen motivaation rakennusaineita. Syvempi ymmärrys ihmisyydestä auttaa kohtaamaan työelämän käytännön haasteita.

Henriika Maikun Aalto-yliopistolle tehtävä väitöstutkimus hevosavusteisten johtajuus- ja yritysvalmennusten vaikuttavuudesta soveltaa systeemiälynäkökulmaa, positiivista psykologiaa, neuropsykologiaa, vuorovaikutustutkimusta, ja on monitieteinen asettuen soveltavan filosofian, johtamistutkimuksen ja työpsykologian alueille. Lue tutkimuksestamme lisää…

Kokemuksia

Malla Hintsala

”Teoria ja työskentely hevosten kanssa vuorottelivat täysipainoisesti johtoryhmän valmennuksessamme. Hevosten kanssa työskentely toi itselleni näkyväksi omat vuorovaikutukseni tavat. Hevonen vuorovaikutuksen toisena osapuolena reagoi herkästi ja lahjomattomasti siihen mitä ja miten teen. Sain kokemuksen omista vahvuuksistani, ja myös oma sokea pisteeni (yksi niistä) tuli näkyväksi. Uskon, että kokonaisvaltainen kokemus, jonka sain mm. siitä, että epäonnistuttuani sain mahdollisuuden yrittää uudestaan, ja onnistua, auttaa muistamaan tästä valmennuksesta jotain pidempään, kuin, jos olisin osallistunut mihin tahansa vuorovaikutteiseen keskusteluvalmennukseen jossain kokoustilassa.”
Malla Hintsala, HR, Pharmia Oy

www.pharmia.fi

Urs Lüscher

”Sisäisesti motivoituneet ja innostuneet ihmiset kokevat menestymisiä selkeästi keskivertoa enemmän. Johtamiseen tämä tuo uusia mahdollisuuksia, joissa fokus siirtyy yhä enemmän asioiden edistymisen kontrolloinnista menestyksen edellytysten luomiseen. Tähän sekä johtavat että johdettavat tarvitsevat uusia taitoja.

SoulTeamin hevosavusteinen johtamisvalmennus avaa ovia systeemiälyn hyödyntämiseen ja tulokselliseen ihmislähtöiseen yhteistyöhön – suoraan käytännössä. Valmennuksesta on välitöntä hyötyä kehitettäessä työyhteisöä kohti uusia menestyksiä. Tässä on se ”secret ingredient” jolla sapuskasta saa herkkua, kunhan valmistuksessa ollaan huolellisia.”

Urs Lüscher, johtamisen valmentaja, tj, UCLE Oy

Sampo Manninen

”SoulTeamin hevosavusteiseen valmennukseen osallistuessani pitkän yrittäjäurani kokemus rinnastui jopa häkellyttävällä tavalla hevosavusteisen valmennuksen paljastamiin johtamisen keinoihin. Se myös johti oivalluksiin, joissa hevosten käyttäytymisen verrannollisuus organisaation ja yksilön käyttäytymiseen oli poikkeuksellista. Johtamiseni keinovalikoimaan tuli näin uusia menetelmiä, joita tulen soveltamaan työssäni. Näen menetelmässä myös poikkeuksellisen mahdollisuuden monikulttuuristen organisaatioiden kehittämiseen ja johtajuuden uuden mallin esiinnostamiseen.”

Sampo Manninen, CEO, Pixoi Oy

www.pixoi.com
www.sampomanninen.com

Laura Janger-Laitio

”Kun johtajuus saa toisen kasvamaan, onnistumaan ja antamaan parhaimman itsensä mukaan. Voin koko sydämestäni suositella Henriikan ja Esan kurssia kaikille. Ei vain muiden johtamiseen vaan myös itsensä johtamiseen. Kurssilta saamani eväät tulevat kulkemaan matkassani pitkään. Aivan huikea kokemus. Lämmin kiitos!”

Laura Janger-Laitio, hallituksen pj, omistaja, HIMAhappiness

www.himahappiness.com

SoulTeam

 • Esa Korhonen Dimitroff
  Esa Korhonen Dimitroff

  Esa on monilahjakkuus. Hän on keittiömestari ja opettaja, kehoterapeutti ja hevostaidon opettaja. Hänellä on 28 vuoden yrittäjäkokemus. Hän on kehittänyt EKD Hevostaidon, jonka perustavana tarkoituksena on auttaa ihmisiä tavoittamaan nollatila, josta parantava vuorovaikutus hevosten kanssa alkaa. Vasta tämän jälkeen erilaiset tekniikat ja menetelmät voivat tulla toimivaksi.

 • Henriika Maikku
  Henriika Maikku

  Henriikalla on syvä osaaminen ihmisyydestä sekä kehon ja mielen hyvinvoinnista. Hän on FM, psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), hengitysterapeutti sekä lisensioitu The Journey Practioner -terapeutti. Hän on työskennellyt terapeuttina, työnohjaajana ja valmentajana lähes kymmenen vuotta ja valmentanut erityisesti yritysjohtajia. Tällä hetkellä hän tekee Aalto-yliopistolla väitöskirjaa hevosavusteisen työn vaikuttavuudesta.

 • Justi, Lirico, Oiva ja Malmequer
  Justi, Lirico, Oiva ja Malmequer

  Hevosten vahvuutena on asioiden näkyväksi tekeminen, herkkyys, välitön, totuudellinen palaute sekä selkeät signaalit. Hevosten kanssa käsiteltävät asiat muuttuvat sanoista eletyiksi kokemuksiksi ja teoiksi, mikä syventää oivaltamista ja oppimista. He työskentelevät asiakaspalvelussa aina tarpeen mukaan.